tư vấn bao la vạn sự

Phép xin quẻ Trạng Lường

Quẻ 82

Cập nhật : 05/07/2014
Uyển trung bách thảo cộng tranh nghiên Điệp náo ong ca trí vạn thiên Thử nhật thuỳ vô kiều thả vọng Tầm minh hô hữu yến tư tiền

Quẻ 82

Uyển trung bách thảo cộng tranh nghiên

Điệp náo ong ca trí vạn thiên

Thử nhật thuỳ vô kiều thả vọng

Tầm minh hô hữu yến tư tiền

Dịch thơ

Trăm cây đua ngọn ở một vườn

Ong bay bướm lượn có hàng ngàn

Lúc ấy ai mà không ngắm cảnh

Bầu bạn rủ nhau tới uyển tiền

Giải

Thời sự đang hay, quý nhân đưa lại, hôn hợp, bệnh khỏi, tài tốt, kiện xong.
Tiện ích Bambu
Tin liên quan
Bạn cần tìm kiếm?
Advert Advert2 Advert3
TextLink
BAO LA VẠN SỰ

Mobile: 0913 290 384  /  Email: tranngockiem57@gmail.com hoặc tuvan@phuclaithanh.com

Copyright © 2014   BaoLaVanSu. Thiết kế và phát triển bởi Bambu®