tư vấn bao la vạn sự

Phép Bát sát Xem Mặt

Người cung Ly

Cập nhật : 05/07/2014
Ly ở giữa làng, trước nhà bị cháy. Năm Ngọ hay tuổi Ngọ hay đau mắt. Tổ tiên hay thờ phật tại gia. Ngồi không chính đã bỏ không thờ. Lại có trưởng nữ phải bỏng

Cung Ly:

 

Ly ở giữa làng, trước nhà bị cháy. Năm Ngọ hay tuổi Ngọ hay đau mắt. Tổ tiên hay thờ phật tại gia. Ngồi không chính đã bỏ không thờ. Lại có trưởng nữ phải bỏng, thành tật. Ngũ vị bình mãn hai vợ khuyết. Ngoạ tầm bình mãn 2 nam, 1 nữ. Hắc hãm có thể nhân chi tử, hay hậu thiên ngoại tình. Thượng đình cao, cha, ông làm quan. Bằng gẫy hẹp, đã lập ít đinh. Địa hậu quảng thượng vẫn sung túc. Nhân trung hãm bần, năm ấy tháng 3, 4, 5 đã chịu bệnh, lại phòng hoả tai, hay phải bỏng. Có tên: Hùng, Trung, Long, Đội, Nội, Cần

  

 

    BÁT SÁT ĐOÁN TÁM CUNG

 

 

 

 Ly cung (thuộc trung nữ)

 

Tuổi Giáp Ngọ, Canh Ngọ, Nhâm Ngọ, Ất Mão, Tân Mão, Quý Mão, Đinh Sửu, Kỷ Dậu.

Giai có quyền hành gái cũng đảm đang

Vinh hoa tước lộc rõ ràng

Có tài khéo léo nghệ thường ở tay

Vợ chồng thân thích vai thay

Trong làng làm cả bằng nay mấy lành

Kiêm cả nghề nghiệp thông minh

Đã tường mọi vẻ lại tinh mọi nghề

Vợ chồng khéo léo bất kỳ

Kẻ Tần người Tấn hợp thì nhân duyên

Làm thầy làm thuốc mới nên

Giận ai một lúc lại quên làm lành

Nết na đoan chính tu hành

Đi đường đến trước lại rành văn chương

Lòng không độc dữ coi thường

Quý nhân phù trợ phi phương hay là

Chỉ hiềm của cải trong nhà

Đã từng tân khổ mới hoà nên thân

Ắt là vãn cảnh thêm xuân

Tán hai, ba bận xoay vần mới hay

Sinh con giai gái sau này

Có người tàn tật chân tay chẳng lành.

Cha mà thác trước đã đành

Mẹ mà thác trước có anh chết trùng.

Mộ thời đất tốt thung dung

Có đường đi tắt hướng Đông Nam dày

                                    Nhà ở hướng ấy cũng hay.
Tiện ích Bambu
Tin liên quan
Bạn cần tìm kiếm?
Advert Advert2 Advert3
TextLink
BAO LA VẠN SỰ

Mobile: 0913 290 384  /  Email: tranngockiem57@gmail.com hoặc tuvan@phuclaithanh.com

Copyright © 2014   BaoLaVanSu. Thiết kế và phát triển bởi Bambu®