tư vấn bao la vạn sự

Phép Bát sát Xem Mặt

Người cung Chấn

Cập nhật : 05/07/2014
Phương Chấn nhà ở giữa làng, đất có cây cảnh quý. Ngồi không chính, trong họ có người giời đánh, Phương Đông có cây khô, đêm có tiếng kêu khóc, chủ nhà làm trưởng nam lấn anh làm trưởng, được hương hoả

4) Chấn

 

          Phương Chấn nhà ở giữa làng, đất có cây cảnh quý. Ngồi không chính, trong họ có người giời đánh, Phương Đông có cây khô, đêm có tiếng kêu khóc, chủ nhà làm trưởng nam lấn anh làm trưởng, được hương hoả. Lại có người đeo bệnh. Tai mắt đầy, cha mẹ còn. Ngũ vị bình mãn, ba bốn lần vợ, có một vợ quý, còn một vợ không mối mà lấy. Ngoạ tầm bình mãn nam bốn. Khuyết hãm chỉ có một nữ, lấy con nhà hiếm. Ngũ vĩ khuyết, sát thê. Thượng đình cao, địa các rộng, nhà to của nhiều. Bằng ngắn hẹp, bần, biến chuyển hai ba độ lại có. Tháng 2, 3 hay bị bệnh, lại có người ốm. Tháng 7, 8, 10 trọng tang. Phương Đông có tên: Vân, Trần, Tân, Thềm, Thiên, Thìn, Tín, Biền.

 

 

BÁT SÁT ĐOÁN TÁM CUNG

                                           Chấn cung (thuộc trưởng nam)

 

Tuổi Giáp Tý, Nhâm Tý, Quý Dậu, Ất Dậu, Đinh Dậu, Mậu Ngọ, Canh Thìn, Đinh Hợi.

Chấn cung số ấy khả khen

Gái giai là trưởng mấy phen ai tầy

Anh em cũng có kẻ hay

Một hai người dầy văn hoá đảm đang

Anh em dị mẫu mới toàn

Ra bên ngoài mới được an cửa nhà

Quyền cao chức trọng vinh hoa

Đâu hiềm cách trở mẹ cha chẳng còn

Sinh con nghề nghiệp cả khôn

Hiền lành trung vận tiếng đồn gần xa

Định rằng: thê thiếp ngạch đa

Sinh con trong tám hiền hoà phải duyên

Có văn chương để lưu truyền

Tính hay từ tốn, người hiền cao thanh

Tiếng tăm vang nức đồn danh

Lại thêm phúc đức tâm tình cao xa

Đổi ba bốn lần cửa nhà

Trước đã phá tán sao hoà được minh

Làm bạn làm hữu thiệt mình

Tính hay làm lành chẳng có giấu ai

Số này chẳng tụ tiền tài

Chiều hôm đưa đến chiều mai chẳng còn

Số này kính trọng gia môn

Sinh con chẳng lợi càn khôn tiền đầu

Định cho hậu vận mấy mầu

Được về tổ đức các hầu lưu lai

                                    Nhà ở đông nam phát tài
Tiện ích Bambu
Tin liên quan
Bạn cần tìm kiếm?
Advert Advert2 Advert3
TextLink
BAO LA VẠN SỰ

Mobile: 0913 290 384  /  Email: tranngockiem57@gmail.com hoặc tuvan@phuclaithanh.com

Copyright © 2014   BaoLaVanSu. Thiết kế và phát triển bởi Bambu®