tư vấn bao la vạn sự

Phép Bát sát Xem Mặt

Người cung Tốn

Cập nhật : 05/07/2014
Tốn phương nhà ở bên làng, đã có nhiều thảo chúc. Ngồi không chính, nhà đằng trước có người tự vẫn, là con gái chủ trước. Đất ấy trước có thờ điện, nay bỏ vậy. Có người chịu bệnh, hay bệnh lao, là trưởng nữ, hai mắt hỏng, cha mẹ chết. Hai mắt tốt cha mẹ còn

5) Tốn

Tốn phương nhà ở bên làng, đã có nhiều thảo chúc. Ngồi không chính, nhà đằng trước có người tự vẫn, là con gái chủ trước. Đất ấy trước có thờ điện, nay bỏ vậy. Có người chịu bệnh, hay bệnh lao, là trưởng nữ, hai mắt hỏng, cha mẹ chết. Hai mắt tốt cha mẹ còn. Ngũ vị bình mãn, vợ là trưởng nữ. Ngoạ tầm bình mãn, 3 nam, 2 nữ. Ngũ vị hãm, hai lần thành gia thất. Ngoạ tầm hắc hãm, 1 nữ (đã sinh một nam, sau còn một gái lấy chồng, nhà con một). Đình cao các rộng, nhà mới tài vượng. Khuyết hãm giao mi, sơn căn triết đoạn, tổ phụ để lại đều bán hết. Tháng tư, tháng năm hại người hại vật. Đông Nam có tên, Tỵ, Tắc, Di, Kỷ, Vị, Bổng, Tồng, Cộng.

Ly ở giữa làng, trước nhà bị cháy. Năm Ngọ hay tuổi Ngọ hay đau mắt. Tổ tiên hay thờ phật tại gia. Ngồi không chính đã bỏ không thờ. Lại có trưởng nữ phải bỏng, thành tật. Ngũ vị bình mãn hai vợ khuyết. Ngoạ tầm bình mãn 2 nam, 1 nữ. Hắc hãm có thể nhân chi tử, hay hậu thiên ngoại tình. Thượng đình cao, cha, ông làm quan. Bằng gẫy hẹp, đã lập ít đinh. Địa hậu quảng thượng vẫn sung túc. Nhân trung hãm bần, năm ấy tháng 3, 4, 5 đã chịu bệnh, lại phòng hoả tai, hay phải bỏng. Có tên: Hùng, Trung, Long, Đội, Nội, Cần.

 

 

 

 

BÁT SÁT ĐOÁN TÁM CUNG

 

 

Tốn cung (thuộc trưởng nữ)

Tuổi Ất Sửu, Quý Sửu, Bính Tuất, Mậu Tuất, Giáp Thìn, Kỷ Mùi, Tân Tỵ.

Tốn cung có số văn chương

Học hành nghề nghiệp mọi đường mọi tinh

Số cao đệ nhất đã đành

Gái giai quyền bính tự mình mới nên

Kẻ được phong nguyệt vô biên

Người thời lại thoái về bên dâm tình

Cần kiệm lần nữa nhi thành

Thân cư ngoại địa thanh danh đương thì

Kẻ làm tạp nghệ vô vi

Người thì tinh tiến bất kỳ tốt sao

Gái giai chức trọng quyền cao

Sư mô sãi vãi tiếng phao hay là

Tốn cung số ấy kể ra

Tính hay cả giận lại là cả gan

Thốn tâm hiểm tựa sơn xuyên

Chúng nhân ai biết rằng: hiền, rằng: gian

Tiến vi sư, đạt vi quan

Công danh hậu dị tiền nan đã nhiều

Đến đâu thì quý nhân yêu

Thông chi mọi vẻ mọi điều đảm đang

Làn nên kẻ cả trong làng

Đã nhiều khâm phục lại càng kính tôn

Số này quý bất khả ngôn

Song le huynh đệ chỉ còn một hai

Việc làm bền vững có tài

Yêu người đãi khách trong ngoài trọng thay

Quá lời vội giận mắng ngay

Đất cầm hai chủ thủa này mới yên

Vợ chồng cách trở thiếu niên

Tình cờ ngẫu nhĩ nhân duyên bởi giời ...

Sinh con giai gái thảnh thơi

Ắt là bất lợi những nơi tiền đầu

Tuy rằng thiếu của chẳng cầu

                         Chẳng hề chịu nhục nhà giầu chút chi.
Tiện ích Bambu
Tin liên quan
Bạn cần tìm kiếm?
Advert Advert2 Advert3
TextLink
BAO LA VẠN SỰ

Mobile: 0913 290 384  /  Email: tranngockiem57@gmail.com hoặc tuvan@phuclaithanh.com

Copyright © 2014   BaoLaVanSu. Thiết kế và phát triển bởi Bambu®