tư vấn bao la vạn sự

Phép xem Tay

Xem thiên di

Cập nhật : 05/07/2014
Khi đường này chạy vào gặp đường may mắn thì đây là biểu tượng của sự phát triển công danh sự nghiệp nhờ xa xứ, tha phương (Mặt thương mại). Dấu hiệu cuộc viễn du đầy trở ngại, có bệnh khi đang viễn du.

Đường Đi Xa

 Chạy từ bàn tay ở gò Thái Âm. Khi đường này chạy vào gặp đường may mắn thì đây là biểu tượng của sự phát triển công danh sự nghiệp nhờ xa xứ, tha phương (Mặt thương mại).

Dấu hiệu cuộc viễn du đầy trở ngại, có bệnh khi đang viễn du.

 

Tiện ích Bambu
Tin liên quan
Bạn cần tìm kiếm?
Advert Advert2 Advert3
TextLink
BAO LA VẠN SỰ

Mobile: 0913 290 384  /  Email: tranngockiem57@gmail.com hoặc tuvan@phuclaithanh.com

Copyright © 2014   BaoLaVanSu. Thiết kế và phát triển bởi Bambu®