Bao La Van Su

tư vấn bao la vạn sự

Tháng 7 Lễ Vu lan báo hiếu - Cúng cô hồn - ngưu lang chức nữ

Tháng 7 Lễ Vu lan báo hiếu - Cúng cô hồn - ngưu lang chức nữ Tháng 7 Lễ Vu lan báo hiếu - Cúng cô hồn - ngưu lang chức nữ

Sự tích lễ cúng cô hồn như sau: Cứ theo "Phật Thuyết Cứu Bạt Diệm Khẩu Ngạ Quỷ Ðà La Ni Kinh" mà suy thì việc cúng cô hồn có liên quan đến câu chuyện giữa ông A Nan Ðà, thường gọi tắt là A Nan, với một con quỷ miệng lửa (diệm khẩu) cũng gọi là quỷ mặt cháy

Xem thêm ...
Bạn cần tìm kiếm?
Advert Advert2 Advert3
TextLink
BAO LA VẠN SỰ

Mobile: 0913 290 384  /  Email: tranngockiem57@gmail.com hoặc tuvan@phuclaithanh.com

Copyright © 2014   BaoLaVanSu. Thiết kế và phát triển bởi Bambu®