Bao La Van Su

tư vấn bao la vạn sự

Thập nhị Long hình

Phép xem Thập nhị Long hình Phép xem Thập nhị Long hình

Phép này căn cứ theo 12 Địa Chi là: Tý, Sửu, Dần, Mão, Thìn, Tỵ, Ngọ, Mùi, Thân, Dậu, Tuất, Hợi và gọi theo tuổi của người chết là: “THẬP NHỊ LONG HÌNH” .Dùng 12 phần hình thể của con Rồng để tượng trưng...

Xem thêm ...
Thập nhị Long hình Thập nhị Long hình

Phép này căn cứ theo 12 Địa Chi là: Tý, Sửu, Dần, Mão, Thìn, Tỵ, Ngọ, Mùi, Thân, Dậu, Tuất, Hợi và gọi theo tuổi của người chết là: “THẬP NHỊ LONG HÌNH” .Dùng 12 phần hình thể của con Rồng để tượng trưng

Xem thêm ...
Ý nghĩa 12 bộ vị Huỳnh Long Ý nghĩa 12 bộ vị Huỳnh Long

1. Thần: Môi Rồng 2. Tề (: Rốn Rồng 3. Mục: Mắt Rồng 4. Vĩ: Đuôi Rồng 5. Tảng: Trán Rồng 6. Phúc: Bụng Rồng 7. Giác: Sừng Rồng 8. Nhĩ: Tai Rồng

Xem thêm ...
Phép giải: Phép giải:

Thần, Giác chi niên sự bất tường Nhĩ, Tề tất định chủ hồi hương Mục, Yêu gia phá nhân dâm đảng Vĩ, Túc ca du loại cổ phường

Xem thêm ...
Phép tầm Long, Điểm huyệt,Phân kim,Lập hướng Phép tầm Long, Điểm huyệt,Phân kim,Lập hướng

Phép tầm Long, Điểm huyệt,Phân kim,Lập hướng Ứng dụng Thập nhị Huỳnh Long cho việc làm Nhà&táng Mộ

Xem thêm ...
Xem cung Tử Xem cung Tử

Cung tử là cung của người chết. Tìm cung người chết để biết tốt xấu vì người chết phạm phải năm tốt hay xấu có ảnh hưởng đến con cháu người còn sống được hưng vượng hay bị suy vi.

Xem thêm ...
Bạn cần tìm kiếm?
Advert Advert2 Advert3
TextLink
BAO LA VẠN SỰ

Mobile: 0913 290 384  /  Email: tranngockiem57@gmail.com hoặc tuvan@phuclaithanh.com

Copyright © 2014   BaoLaVanSu. Thiết kế và phát triển bởi Bambu®