tư vấn bao la vạn sự

Thập nhị Long hình

Phép xem Thập nhị Long hình

Cập nhật : 05/07/2014
Phép này căn cứ theo 12 Địa Chi là: Tý, Sửu, Dần, Mão, Thìn, Tỵ, Ngọ, Mùi, Thân, Dậu, Tuất, Hợi và gọi theo tuổi của người chết là: “THẬP NHỊ LONG HÌNH” .Dùng 12 phần hình thể của con Rồng để tượng trưng...

Phép xem Thập nhị Long hình

Phép này căn cứ theo 12 Địa Chi là: Tý, Sửu, Dần, Mão, Thìn, Tỵ, Ngọ, Mùi, Thân, Dậu, Tuất, Hợi và gọi theo tuổi của người chết là: “THẬP NHỊ LONG HÌNH” .Dùng 12 phần hình thể của con Rồng để tượng trưng:

1.     Thần

2.     Tề

3.     Mục

4.    

5.     Tảng

6.     Phúc

7.     Giác

8.     Nhĩ

9.     Yêu

10. Túc

11. Tỷ

12. Trường

Phép xem thì không luận là Nam hay Nữ đều căn cứ theo Tam Hợp của tuổi người chết, như tuổi người chết là:

A.   Thân, Tý, Thìn thì khởi THẦN tại Thìn

B.    Dần, Ngọ, Tuất thì khởi THẦN tại Tuất

C.   Tỵ, Dậu, Sửu thì khởi THẦN tại Sửu

D.   Hợi, Mão, Mùi thì khởi THẦN tại Mùi

Rồi đếm theo chiều thuận, mỗi cung mỗi chữ: Thần, Tề, Mục ..đến Năm chết của người đó thì dừng lại, xem vào chữ gì để định tốt, xấu.

Ví dụ: Người tuổi Hợi, chết trong năm Mão vào chữ gì?

Căn cứ theo Tam Hợp của tuổi người chết là: “Hợi,Mão,Mùi”, ta khởi THẦN tại Mùi, Tề tại Thân, Mục tại Dâụ,Vĩ tại Tuất,Tảng tại Hợi,Phúc tại Tí,Giác tại Sửu,Nhĩ tại Dần,Yêu tại Mão.Vì Mão là năm của người chết.

Như vậy người tuổi Hợi chết vào năm Mão là vào chữ Yêu trong THẬP NHỊ LONG HÌNH. (Người chết là Đàn Bà cũng xem như đàn Ông)

Sau đó muốn biết chữ Yêu tốt hay xấu thì xem bài giải trang sau.

 

Ý nghĩa 12 bộ vị Huỳnh Long

 

1.     Thần: Môi Rồng

2.     Tề (: Rốn Rồng

3.     Mục: Mắt Rồng

4.     Vĩ: Đuôi Rồng

5.     Tảng: Trán Rồng

6.     Phúc: Bụng Rồng

7.     Giác: Sừng Rồng

8.     Nhĩ: Tai Rồng

9.     Yêu: Lưng Rồng

10. Túc: Chân Rồng

11. Tỷ: Mũi Rồng

12. Trường: Ruột Rồng

Phép giải:

Thần, Giác chi niên sự bất tường

Nhĩ, Tề tất định chủ hồi hương

Mục, Yêu gia phá nhơn dâm đảng

Vĩ, Túc ca du loại cổ phường

Tỷ, Tảng tử tôn hưng thôn ấp

Phúc, Trường hốt kiến cận quân vương.

Giảng nghĩa:

Thần, Giác: là năm lắm bất tường

Nhĩ, Tề: chắc được lúc hồi hương (thi đỗ)

Mục, Yêu: nhà nát vợ con hỏng

Vĩ, Túc: phiêu linh hát vệ đường

Tỷ, Tảng: cháu con nhà, lẫm rộng

Phúc, Trường: gần gũi bậc quân vương

Phép tầm Long, Điểm huyệt,Phân kim,Lập hướng

Ứng dụng Thập nhị Huỳnh Long cho việc làm Nhà&táng Mộ

1.     Thần: Môi Rồng.Hung.Chủ về kiện tụng.

2.     Tề : Rốn Rồng.Cát.Chủ về đỗ đạt.

3.     Mục: Mắt Rồng.Hung.Chủ về bất hạnh

4.     Vĩ: Đuôi Rồng.Trung cát.Chủ về thiên ry.

5.     Tảng: Trán Rồng.Cát.Chủ về tử tôn.

6.     Phúc: Bụng Rồng.Cát.Chủ về quan lộc.

7.     Giác: Sừng Rồng.Hung.Chủ về quan sự.

8.     Nhĩ: Tai Rồng.Cát.Chủ về danh giá.

9.     Yêu: Lưng Rồng.Hung.Chủ về ly tán.

10. Túc: Chân Rồng.Cát.Chủ về thành đạt.

11. Tỷ: Mũi Rồng.Cát.Chủ về giàu sang.

12. Trường: Ruột Rồng.Cát.Chủ về quan lộc.

 

   

Pháp sư

TRẦN NGỌC KIỆM

Nhà ngoại cảm

Chiêm tinh gia

Tel: 0913.290.384

E-mail: baolavansu@ymail.com

Homepage: www.baolavansu.com

 

 

 

Tiện ích Bambu
Tin liên quan
Bạn cần tìm kiếm?
Advert Advert2 Advert3
TextLink
BAO LA VẠN SỰ

Mobile: 0913 290 384  /  Email: tranngockiem57@gmail.com hoặc tuvan@phuclaithanh.com

Copyright © 2014   BaoLaVanSu. Thiết kế và phát triển bởi Bambu®