tư vấn bao la vạn sự

Thập nhị Long hình

Ý nghĩa 12 bộ vị Huỳnh Long

Cập nhật : 05/07/2014
1. Thần: Môi Rồng 2. Tề (: Rốn Rồng 3. Mục: Mắt Rồng 4. Vĩ: Đuôi Rồng 5. Tảng: Trán Rồng 6. Phúc: Bụng Rồng 7. Giác: Sừng Rồng 8. Nhĩ: Tai Rồng

Ý nghĩa 12 bộ vị Huỳnh Long

 

1.     Thần: Môi Rồng

 2.     Tề : Rốn Rồng

3.     Mục: Mắt Rồng

4.     Vĩ: Đuôi Rồng

5.     Tảng: Trán Rồng

6.     Phúc: Bụng Rồng

7.     Giác: Sừng Rồng

8.     Nhĩ: Tai Rồng

9.     Yêu: Lưng Rồng

10. Túc: Chân Rồng

11. Tỷ: Mũi Rồng

12. Trường: Ruột Rồng

 

Pháp sư

TRẦN NGỌC KIỆM

Nhà ngoại cảm

Chiêm tinh gia

Tel: 0913.290.384

Homepage: www.baolavansu.com

Tiện ích Bambu
Tin liên quan
Bạn cần tìm kiếm?
Advert Advert2 Advert3
TextLink
BAO LA VẠN SỰ

Mobile: 0913 290 384  /  Email: tranngockiem57@gmail.com hoặc tuvan@phuclaithanh.com

Copyright © 2014   BaoLaVanSu. Thiết kế và phát triển bởi Bambu®