Bao La Van Su

tư vấn bao la vạn sự

Dùng chung việc xông đất, xông nhà, năm mới, khai trương, mở hàng ...

Dùng chung việc xông đất, xông nhà, năm mới,  khai trương, mở hàng ... Dùng chung việc xông đất, xông nhà, năm mới, khai trương, mở hàng ...

Năm nay người 19-28-37-46-55-64-73 được trạch Phúc, tốt Năm nay người 20-29-38-47-56-65-74 được trạch Đức, tốt Năm nay người 17-26-35-44-53-62-71 đượctrạch Bảo, tốt Năm nay người 18-27-36-45-54-63-72 được trạch Phúc, tốt Những tuổi còn lại là trạch : Bại, Hư, Khốc, Quỷ, Tử đều xấu

Xem thêm ...
Bạn cần tìm kiếm?
Advert Advert2 Advert3
TextLink
BAO LA VẠN SỰ

Mobile: 0913 290 384  /  Email: tranngockiem57@gmail.com hoặc tuvan@phuclaithanh.com

Copyright © 2014   BaoLaVanSu. Thiết kế và phát triển bởi Bambu®