tư vấn bao la vạn sự

Hoành phi Câu đối

3000 hoành phi câu đối Phần 04

Cập nhật : 05/05/2016
   


Bạch phát hồng nhan đồng đới tiếu.
Tang hồ hoa trúc cạnh sinh huy.
Má hồng tóc bạc cười vui vẻ.
Cung dâu đàn trúc vẫn ganh đua.

 

Thuỵ khải quỳnh hoa phùng thất trật.
Vinh liên cẩm tất nhiễu song giai.
Mừng thấy hoa quỳnh hoa vừa bảy chục.
Vinh thay dưới gối đẹp hai đôi.

椿