tư vấn bao la vạn sự

Nghi Lễ dâng hương & Sớ, Biểu, Trạng, Điệp, Khoán..

Dâng hương khi cưới gả

Cập nhật : 05/07/2014
Khi trong gia đình có hỷ sự: trai lớn lấy vợ, gái lớn gả chồng đều có tổ chức lễ dâng hương yết cáo Gia Thần và Gia Tiên. Nhà gái hay nhà trai đều có thủ tục này.

 

 

 DÂNG HƯƠNG KHI CƯỚI GẢ

            Khi trong gia đình có hỷ sự: trai lớn lấy vợ, gái lớn gả chồng đều có tổ chức lễ dâng hương yết cáo Gia Thần và Gia Tiên. Nhà gái hay nhà trai đều có thủ tục này.

VĂN KHẤN KHI CƯỚI GẢ

            Na Mô A Di Đà Phật !

Kính lạy:

- Hoàng thiên Hậu Thổ chư vị Tôn thần.

- Ngài Bản cảnh Thành hoàng, ngài Bản xứ Thổ Địa, ngài Bản gia Táo quân cùng chư vị Tôn thần

T Tiên h .....  chư v hương linh

Hôm nay là ngày ...... tháng ....... năm ..............

Tínch con là: .......

Ng ti: .....

Có con trai (con gái) ...

Kết duyên cùng ....

Ng ti: ..........

 

 

Nay thủ tục hôn lễ đã thành. Xin kính dâng lễ vật, gọi là theo phong  tục nghi lễ thành hôn và hợp cẩn.

Trước linh toạ Ngũ tự Gia Thần chư tôn linh.

Trước linh bài liệt vị Gia Tiên chư chân linh xin kính cẩn khấn cầu:

Phúc tổ di lai, sinh trai có vợ (sinh gái có chồng (nếu là nhà gái)).

Lễ mọn kính dâng, duyên lành gặp gỡ, giai lão trăm năm, vừng bền hai họ, nghi thất nghi gia, có con có của.

Cầm sắt giao hoà, trông nhờ phúc tổ.
                                Cẩn cáo

Tiện ích Bambu
Tin liên quan
Bạn cần tìm kiếm?
Advert Advert2 Advert3
TextLink
BAO LA VẠN SỰ

Mobile: 0913 290 384  /  Email: tranngockiem57@gmail.com hoặc tuvan@phuclaithanh.com

Copyright © 2014   BaoLaVanSu. Thiết kế và phát triển bởi Bambu®