Bao La Van Su

tư vấn bao la vạn sự

Làm nhà - cưới vợ - tậu trâu - sang cát ( bốc mộ )

Cải táng (sang cát, bốc Mộ, bốc Mả) Cải táng (sang cát, bốc Mộ, bốc Mả)

Một là, khi đào đất thấy có con rắn vàng thì cho là long xà khí vật. Hai là, khi mở quan tài ra thấy có dây tơ hồng quấn quýt thì cho là đất kết. Ba là, hơi đất chỗ đó ấm áp, trong huyệt khô ráo không có nước hay là nước đóng giọt lại như sữa đều là tốt. Khi nào gặp như thế thì phải lập tức lấp lại ngay. Ngoài ra nếu Mả kết phát, hoặc nở to ra. Thi hài không tan hết phải đẽo gọt.

Xem thêm ...
Làm nhà - cưới vợ - tậu trâu - sang cát ( bốc mộ ) Làm nhà - cưới vợ - tậu trâu - sang cát ( bốc mộ )

5-Tránh chủ nhân: đang vận khăn xám, Vợ đang mang thai thì không được động thổ, cất nóc, đổ bê tông mái nhà, dọn phòng, khai trương. 6- Liên quan sao chiếu mệnh: Khi chủ nhà gặp hạn sao xấu vẫn có thể động thổ trạch nếu xem những yêu cầu trên

Xem thêm ...
Bạn cần tìm kiếm?
Advert Advert2 Advert3
TextLink
BAO LA VẠN SỰ

Mobile: 0913 290 384  /  Email: tranngockiem57@gmail.com hoặc tuvan@phuclaithanh.com

Copyright © 2014   BaoLaVanSu. Thiết kế và phát triển bởi Bambu®