tư vấn bao la vạn sự

Thần Quy _ Quốc ấn Trần triều quốc bảo _ Trụ Thạch anh tím dùng giải trừ xung sát cầu bình an

Thần Quy _ Quốc ấn Trần triều quốc bảo _ Trụ Thạch anh tím dùng giải trừ xung sát cầu bình an

Cập nhật : 05/07/2014
Thần Quy _ Quốc ấn Trần triều quốc bảo _ Trụ Thạch anh tím dùng giải trừ xung sát cầu bình an
 
  Pháp Sư 
Trần ngọc Kiệm
Nhà ngoại cảm
Chiêm tinh gia
Chuyên gia phong thuỷ
Tel : 0913290384
Homepage: baolavansu.com
Email: baolavansu@ymail.com
tranngockiem57@gmail.com
Được mời tham gia Ban nghiên cứu khả năng tiềm ẩn của con người từ tháng 11/1996 
Được mời  tham gia trung tâm nghiên cứu tiềm năng của con người từ tháng 3/1997

法師陳玉儉
  

Thạch anh 07 màu

Lấy 100 lít nước ngã 3 (tam giang thủy):

  Sông Bạch hạc ( Phú thọ ) hoặc ngã 3 sông Tuần vường Nam định.

  Đun sôi với:

   Lá cây Bồ đề (tại bồ đề đạo tràng)

  Lá hoặc hoa cây sa la song thụ vô ưu

  Gỗ cây Vang

  Ngũ vị hương

  Trầm hương
  Hoa sen

 
Thầy Kiệm
Tiện ích Bambu
Tin liên quan
Bạn cần tìm kiếm?
Advert Advert2 Advert3
TextLink
BAO LA VẠN SỰ

Mobile: 0913 290 384  /  Email: tranngockiem57@gmail.com hoặc tuvan@phuclaithanh.com

Copyright © 2014   BaoLaVanSu. Thiết kế và phát triển bởi Bambu®