tư vấn bao la vạn sự

Bảng tra Tuổi, Can Chi, Cung Mệnh, Cung Sinh, Cung Phi, Bát Tự,Trực các tuổi

Giáp Thân 1944

Cập nhật : 05/07/2014
Xem Mệnh ( Mệnh thuộc hành gì trong ngũ hành) Xem theo hàng Can ( Giáp, Ất, Bính, Đinh…) Xem Theo hàng Chi ( Tí, Sửu, Dần, Mão..) Xem ngũ hành ( Kim, Mộc, Thủy, Hỏa…) Xem Vượng lâm Bát quái ( thuộc cung nào trong bát quái : Càn, Khảm, Cấn Chấn…)

Dưới đây là các thông tin cần thiết dùng cho xem hướng nhà, hướng đất, hướng Mộ và các công trình kiến trúc, xây dựng Âm trạch & Dương trạch.

Kén chọn Vợ, Chồng, xem Giá thú, kết hôn.

Chọn đối tác, người làm việc:

Xem tuổi  ( từ năm Giáp tí trung nguyên 1924 đến năm Quý hợi hạ nguyên 2043)

Xem Mệnh ( Mệnh thuộc hành gì trong ngũ hành)

Xem theo hàng Can ( Giáp, Ất, Bính, Đinh…)

Xem Theo hàng Chi ( Tí, Sửu, Dần, Mão..)

Xem ngũ hành ( Kim, Mộc, Thủy, Hỏa…)

Xem Vượng lâm Bát quái ( thuộc cung nào trong bát quái : Càn, Khảm, Cấn Chấn…)

Xem Cung phi ( thuộc cung nào trong bát quái : Càn, Khảm, Cấn Chấn…)

Xem  cung Bát tự lữ tài ( thuộc cung nào trong bát quái : Càn, Khảm, Cấn Chấn…)

Xem theo Trực ( Kiên, Trừ, Mãn, Bình, Định… thuộc hành gì )

Xem Tuổi - xem Can, Chi, Ngũ hành - Xem Phi tinh - xem Trực - xem hạn sao đương niên ( Cửu diệu tinh quân) - xem vòng Trường sinh ( Vượng, Mộ..) – xem sao vòng Huỳnh tuyền (Tam kheo,  Ngũ mộ ..)- xem Hoang ốc ( Nhất cát, Nhị nghi..)– xem Kim lâu ( gia trưởng, thê tài …) - xem hạn  Tam tai ( tam tai đầu, tam tai giữa …) - xem vòng Thái tuế , Lộc tồn – Xem cửu Trạch ( Phúc, Đức, Bại, Hư…).v.v.
 Tiện ích Bambu
Tin liên quan
Bạn cần tìm kiếm?
Advert Advert2 Advert3
TextLink
BAO LA VẠN SỰ

Mobile: 0913 290 384  /  Email: tranngockiem57@gmail.com hoặc tuvan@phuclaithanh.com

Copyright © 2014   BaoLaVanSu. Thiết kế và phát triển bởi Bambu®