tư vấn bao la vạn sự

Phong thuỷ Huyền Không

Where you can buy Louis Vuitton Replica :

hermes evelyne replica fake louis vuitton tas kopen replica Louis Vuitton supreme Backpack louis vuitton backpack replica zaino louis vuitton falso replica louis vuitton hobo fake chanel wallet louis vuitton shoes replica gucci replica 1:1 replica chanel wallet louis vuitton district pm replica louis vuitton wallet replica hermes belt replica replica lv australia replica goyard replica goyard Louis Vuitton wallet replica fake lv man bag chanel backpack replica louis vuitton messenger bag replica louboutin pas cher louboutin pas cher chanel bag replica louis vuitton imitazioni hermes belt replica gucci replica replica Louis Vuitton shoes louis vuitton district pm replica Replica Fendi Backpacks borse false louis vuitton napoli replica louis vuitton wallet 1:1 replica cartier love bracelet louis vuitton tasche gefalscht kaufen replica louboutin cartier love bracelet replica Borse Louis Vuitton false dove trovarl louboutin pas cher Louis Vuitton Replica replica goyard dior tasche replica chanel imitazioni perfette van cleef replicaa replica gucci shoes cartier schmuck replica deutschland borse gucci imitazioni Louis Vuitton Taschen replica chanel shoes replica handbags replica Australia cartier love imitazione zaino louis vuitton falso

Đất phát thế khoa

Cập nhật : 05/07/2014
Long hữu hồi đầu sinh thế trụ, Hổ vô tiêm vĩ vu hiền khâm, Mạc đầu lãm hậu tăng niên thọ, Đường thủy sinh tiền lộc hữu thẩm, Nhất tự phương danh truyền vạn đại, Hào đoan nhị bút đích tai tầm

Đất phát thế khoa

Dưới đây có bốn bản đồ kiểu đất

Kiểu đất thứ nhất

Thơ rằng:

Thi vân:

Thế khoa

Minh đường tam phẩm kiến đàm thâm, Lưỡng bút thai lai quan liêm lâm,

Long hữu hồi đầu sinh thế trụ, Hổ vô tiêm vĩ vu hiền khâm, Mạc đầu lãm hậu tăng niên thọ,

Đường thủy sinh tiền lộc hữu thẩm, Nhất tự phương danh truyền vạn đại, Hào đoan nhị bút đích tai

tầm.

Giải nghĩa

Minh đường tam phẩm ở đầm sâu,

Hai bút làm quan chắc được lâu, Tam cố thanh long thêm nối dõi, Vĩ tiêm bạch hổ chộ chi nhau, Màn

đầu san sát người thêm thọ,

Nước chảy qua thềm lộc hết mau, Để được danh thơm truyền vạn thế, Đoan vi hai bút phải nên cầu

Đất này phát cho con trai giữa và con trai út làm nên đến chức tam công, phú quý vinh hoa.

Đất phát thế khoa Kiểu đất thứ hai Thơ rằng:

Thi vân:

Phần phiên âm

Thế khoa

Địa bình lưỡng ấn đới song kiên, Chính thị quan gia lập đế tiền, Vân ấn tất nhiên cư bối hậu, Bảng

lôi yếu sử tọa nhan tiên,

Long bút phù thân thiêm thủy dưỡng, Hổ châu ngoại lộ xuất mao tiên, Nhược luận quí vinh như hà địa,

Bất quá sơn cao đắc thủy duyên.

Giải nghĩa

Đất bằng hai án dấu hai vai, Quan cận hầu vua thế cũng oai, Mây ấn sau lưng người khí  phách, Bảng

lôi trước mặt dáng nhân tài, Thanh long núi bút thêm đây nước, Bạch hổ non châu lá mọc hoài,

Phú quý tài ba đâu được thế,

Vì chưng nước bọc núi cao dài.

Đất này phát cho con trai út và con trai trưởng nam, cháu út cũng đều phát cả đời ấy qua đời khác,

dòng dõi thế khoa, phát đạt mãi chẳng dứt.

Đất phát thế khoa Kiểu đất thứ ba Thơ rằng:

Thi vân:

Phần phiên âm

Thế khoa

Hổ bảng môn tiền định xuất quan, Ấn châu đình lập hướng phần gian, Long biên thủy nhiễu vi thần

thủy Hổ bạn sơn viên thị quỉ san

Nam tử tất nhiên nam tử vượng Nữ nhân đích thị nữ nhân hoan, Toán lai địa đạo chân vi diệu, Bất quá

tam thai hậu thủ hoàn.

Giải nghĩa

Hồ bảng mặt tiền định phát quan

Ấn, châu chầu mộ hướng trung gian, Thanh long nước bọc tên thần thủy, Bạch hổ non tròn gọi quỉ san,

Nam tử tất nhiên danh chiếm bảng Nữ nhân duyên phận cảnh hân hoan, Vì đâu địa lý này hay thế,

Cũng bởi tam thai đóng thủ hoàn.

Đất này trưởng nam, trung nam, quý nam đều phát tài, năm ba mươi tuổi trúng khoa danh làm quan đến

chức thượng thư vậy.

Đất phát thế khoa Kiểu đất thứ tư Thơ rằng:

Thi vân:

Phần phiên âm

Thế khoa

Đảo bút hoành tiền thủy nhiễu qua, Hậu lôi sáp bút trúng khôi khoa, Tam hồi đích thị long hồi cố,

Nhất bão đoan vi hổ bão già, Nam tử tất nhiên nam tử vượng, Nữ nhân quả thị nữ nhân gia, Tựu trung

nhược luận hà vi tối,

Thủy nhiễu thành môn dẫn đáo hà,

Giải nghĩa

Bút ngã ngang sang nước cuốn vòng, Khôi khoa lôi bút thỏa cam lòng,

Ba lần hoa nở long chầu lại,

Một cách uyên nguyên hổ giữ trong, Khoa giáp con trai nền phúc hậu, Trung trinh con gái chốn khuê

phòng, Đất hay biết nhận chi là quý,

Vòng nước bao quanh bởi có sông

Đất này phát đến ba đời cho người con trai trưởng, người con trai út cũng đều phát, năm hai mươi

bảy tuổi, năm hai mươi nhăm tuổi thì đỗ làm quan đến chức tam công.

 

 

Tiện ích Bambu
Tin liên quan
Bạn cần tìm kiếm?
Advert Advert2 Advert3
TextLink
BAO LA VẠN SỰ

Mobile: 0913 290 384  /  Email: tranngockiem57@gmail.com hoặc tuvan@phuclaithanh.com

Copyright © 2014   BaoLaVanSu. Thiết kế và phát triển bởi Bambu®