tư vấn bao la vạn sự

Phù lưu Diệp (Xem lá Trầu)

Xem lá trầu không

Cập nhật : 05/07/2014
Dạy cách xem lá trầu không, biết được cát- hung - họa - phúc , mồ mả nhà cửa có động địa gì không, tài lộc công danh hôn nhân sức khoẻ thế nào, cách giải quyết ra sao.

 Pháp Sư 

 Trần ngọc Kiệm
Nhà ngoại cảm

Chiêm tinh gia
Chuyên gia phong thuỷ
Tel : 0913290384
Homepage: baolavansu.com
Email: tranngockiem57@gmail.com

 Được mời tham gia Ban nghiên cứu khả năng tiềm ẩn của con người từ tháng 11/1996
Được mời  tham gia trung tâm nghiên cứu tiềm năng của con người từ tháng 3/1997

法師陳玉儉
Phép xem lá Trầu

Thong dong ngắt lấy lá trầu

Nghiệm xem cho biết nhiệm màu phép tiên

Có ai vĩ mỗ sự duyên

Đem phù lưu diệp đến xin thuốc thần

Tinh là chúa Kỳ hiện ra

Đẩu là chúa Quế âm là chúa Tinh

Dương là Long thần chẳng linh

Càn vi tam đại tiền sinh đã đành

Khảm là cô di rành rành

Cấn là mạnh nữ tòng hành mộc tinh

Chấn là phụ mẫu ngoại hình

Tốn là thúc bá dung tình đa đoan

Ly là thổ công lai lâm

Khôn là hung thần Đoài là yêu tinh

Giáp là mạnh tướng cho minh

Ất là hiện hình miếu đinh chẳng không

Bính là xuất hiện Thổ công

Đinh là đạo lộ cô vong ngoài đường

Mậu là Phụ Mẫu cho tường

Kỷ là Phật tự Canh đương thiên thơi

Tân là tam đại lâm chơi

Nhâm Quý ông Mãnh ấy thí không sai

Quý là thất vật mọi loài

Long vương thuỷ phủ hai nơi hành mình

Động đâu phạm đấy cho minh  

Làm thấy quyết đoán cho tinh kẻo nhầm.

 

Xem lá Trầu (phù lưu diệp)

 

Chiêm tinh gia

Trần Ngọc Kiệm

Tel: 0913.290.384

Homepage: www.baolavansu.com

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tiện ích Bambu
Tin liên quan
Bạn cần tìm kiếm?
Advert Advert2 Advert3
TextLink
BAO LA VẠN SỰ

Mobile: 0913 290 384  /  Email: tranngockiem57@gmail.com hoặc tuvan@phuclaithanh.com

Copyright © 2014   BaoLaVanSu. Thiết kế và phát triển bởi Bambu®