tư vấn bao la vạn sự

Hoá Cầm Chưởng

Trư Phùng hỏa:

Cập nhật : 05/07/2014
Trư Phùng hỏa: Là hình tượng Lợn bị gặp lửa(Lợn quay).Năm nay có nhiều biến cố đột xuất.Làm nhiều vất vả nhưng thu nhập không được đáng là bao

Trư Phùng hỏa:
  Là hình tượng Lợn bị gặp lửa(Lợn quay).Năm nay có nhiều biến cố đột xuất.Làm nhiều vất vả nhưng thu nhập không được đáng là bao. Giúp cho người khác thì gặp cảnh làm ơn nên oán,chi bằng thủ thường an phận cho xong vậy,dù có thời cơ cũng phải suy xét cho kỹ lưỡng trước khi làm.Nên chỉ làm công ăn lương,giữ gìn tiền bạc tài sản cẩn thận.Công danh phải nhờ người giúp đỡ mới nên.
Đường tình duyên không có gì thay đổi lớn về cuối năm sẽ tốt.

Tiện ích Bambu
Tin liên quan
Bạn cần tìm kiếm?
Advert Advert2 Advert3
TextLink
BAO LA VẠN SỰ

Mobile: 0913 290 384  /  Email: tranngockiem57@gmail.com hoặc tuvan@phuclaithanh.com

Copyright © 2014   BaoLaVanSu. Thiết kế và phát triển bởi Bambu®