tư vấn bao la vạn sự

Phép Xem Tên , Đặt Tên

Từ ghép hay thành ngữ

Cập nhật : 05/07/2014
Họ tên là những từ chính trong thành ngữ, ví dụ Lưu Đức Trọng (Đức cao vọng trọng), Bùi Chính Quân (Chính nhân quân tử), Kim Siêu Quần (Siêu nhiên bất quần)

                            Từ ghép hay thành ngữ

Từ ghép hay thành ngữ có những ý nghĩa sâu sắc, hàm súc. Đặt tên theo từ ghép hay thành ngữ, thường có những tên rất hay. Trong trường hợp này có mấy điểm cần chú ý sau:

(1) Rút trực tiếp 2 hay 3 từ trong thành ngữ đặt tên, hoặc những từ ghép có ý nghĩa nhất định.

Những từ không lộ rõ ý nghĩa như Thiều Hoa (cảnh xuan đẹp, tuổi xuân); hay những từ có ý nghĩa rõ nét như Thanh Tú, Thuỳ Dương, Đoan Trang, Minh Đức ...

(2) Rút những từ chính trong thành ngữ.

Họ tên là những từ chính trong thành ngữ, ví dụ Lưu Đức Trọng (Đức cao vọng trọng), Bùi Chính Quân (Chính nhân quân tử), Kim Siêu Quần (Siêu nhiên bất quần), Nguyễn Nghĩa Sơn (Nghĩ trọng như sơn).

(3) Biến thành ngữ thành tên

Không rút trực tiếp từ ngữ trong thành ngữ mà dùng những từ khác biểu đạt ý nghĩa, để có tác dụng chuyển tải nghĩa ban đầu.

Hà Thông Hải, biến thành thành ngữ "Bách xuyên quy hải", trăm sông đổ về biển, Hà là sông, Thông Hải chính là đổ về biển.

Tiện ích Bambu
Tin liên quan
Bạn cần tìm kiếm?
Advert Advert2 Advert3
TextLink
BAO LA VẠN SỰ

Mobile: 0913 290 384  /  Email: tranngockiem57@gmail.com hoặc tuvan@phuclaithanh.com

Copyright © 2014   BaoLaVanSu. Thiết kế và phát triển bởi Bambu®