Bao La Van Su

tư vấn bao la vạn sự

Phép đo Tay tính số

 Phép đo tay tính số Phép đo tay tính số

ngón thô như đốt tre là người nghèo hèn; tay mỏng và cứng như chân gà là người không trí khôn mà nghèo; tay cứng ngắc như móng lợn là người ngu lỗ mà hèn

Xem thêm ...
Làm thước & Cách đo tay Làm thước & Cách đo tay

Hễ có người hỏi số, thì trai tay trái (tả), gái tay phải (hữu) dùng một sợi chỉ dài 2 thước, đo hết năm ngón tay, từ đầu ngón giáp chân móng cho chí cái ngắn lằn giáp bàn tay làm cữ

Xem thêm ...
Thơ đoán & lời giải 1 thước, 1 tấc Thơ đoán & lời giải 1 thước, 1 tấc

Suy ra số thước mốt đây Đổi nhà lập cửa sau nầy mới thông Anh em ai kẻ cậy trông Cửa nhà gầy dựng chỉ trong tay mình

Xem thêm ...
 1 thước, 1 tấc, 1 phân 1 thước, 1 tấc, 1 phân

Sầu qua mới được vận hanh Anh xem khôn cậy, tự mình làm nên Phượng thờ cửa quí có duyên Lợi danh được chút hão huyền mà thôi Trong lòng phiền não khó nguôi

Xem thêm ...
1 thước, 1 tấc, 2 phân 1 thước, 1 tấc, 2 phân

Ân cần khí sắc hoà bình Nghiệp nhà toàn bởi tay mình làm nên Sanh thành cốt cách lâu bền Gia đình vinh diệu tự nhiên lập thành

Xem thêm ...
 1 thước, 1 tấc, 3 phân 1 thước, 1 tấc, 3 phân

Số nầy là cốt thu phong Gian nan trước phá, sau hòng mới nên Nhờ về nghệ thuật tinh chuyên Ra ngoài doanh nghiệp, tự nhiên trời đền

Xem thêm ...
 1 thước, 1 tấc, 5 phân 1 thước, 1 tấc, 5 phân

Số nầy ắt chủ phân trương Về phần tổ nghiệp khó đường cậy trông Hạn xưa vất vả long đong Tới hồi vận cuối mới hòng thạnh xương

Xem thêm ...
1 thước, 1 tấc, 4 phân 1 thước, 1 tấc, 4 phân

1 thước, 1 tấc, 4 phân

Xem thêm ...
1 thước, 1 tấc, 6 phân 1 thước, 1 tấc, 6 phân

Số nầy khôn cậy mẹ cha Doanh cầu buôn bán lại qua cõi trần Tha hương thân lập lấy thân Đặng người kỉnh trọng xa gần tiếng nghe

Xem thêm ...
 1 thước, 1 tấc, 7 phân 1 thước, 1 tấc, 7 phân

Số nầy cốt tướng ít trường Lìa nhà ra lập điền trang nơi ngoài Nếu làm tăng đạo thì hay Lập nên gia đạo sau nầy mới xưng (thạnh)

Xem thêm ...
 1 thước, 1 tấc, 8 phân 1 thước, 1 tấc, 8 phân

Tha hương thân lập lấy thân Tổ tông sản nghiệp khó phần cậy trông Vợ chồng sắt đá tâm đồng Anh em phận nầy khó hòng giúp nhau

Xem thêm ...
1 lượng, 1 tấc, 9 phân 1 lượng, 1 tấc, 9 phân

Số nầy thân thích phân trương Anh em như thể Sâm Thương chẳng hoà Vợ chồng trong đạo thất gia Một đời lao lực việc nhà thừa đương

Xem thêm ...
1 thước, 2 tấc 1 thước, 2 tấc

Tâm thân đều chẳng được nhàn Vận trong hai hạn gian nan đã nhiều Vận hanh thì ở hạn sau Tự nhiên phúc lộc tlợn nhau tới lần Thê cung phải đổi hai lần

Xem thêm ...
 1 thước, 2 tấc, 1 phân 1 thước, 2 tấc, 1 phân

Hoa mai sớm dược khí xuân Chi bằng tháng Tý dương dần dần sinh Hoặc Dần, Thìn, Tỵ vận hanh Số trời sẽ dẫn phúc lành lại cho Những là lui tới quanh co

Xem thêm ...
  1 thước, 2 tấc, 2 phân 1 thước, 2 tấc, 2 phân

Một thước, hai tấc, hai phân Năm xưa tân khổ gian truân đã nhiều Một thân thất ý đủ điều Nửa lành nửa dữ bao nhiêu chưa đành Tới khoảng vận giữa lần hanh

Xem thêm ...
  1 thước, 2 tấc, 3 phân 1 thước, 2 tấc, 3 phân

Bông sen đầu đội, chẳng đành tự do Bôn ba nào đã rồi cho Bạc đầu vẫn giữ cái trò bôn ba Khuyên ai yên phận thôi mà Đông Tây chạy vẫy cũng là uổng công

Xem thêm ...
 1 thước, 2 tấc, 4 phân 1 thước, 2 tấc, 4 phân

Tâm cơ tân khổ những là Bởi châng số vận trở ra muộn màng Một mình toan tính trăm đường Giao qua vận cuối mới đang tấm lòng Tuổi già y lộc hưng long

Xem thêm ...
   1 thước, 2 tấc, 5 phân 1 thước, 2 tấc, 5 phân

Giao qua hạn giữa là ngày của tan Gặp khoảng cực khổ lầm than Vợ chồng khắc sát muôn ngàn thảm thương Ai ơi chứ oán muộn màng Có cơ bĩ cực, có đường thái lai

Xem thêm ...
   1 thước, 2 tấc, 6 phân 1 thước, 2 tấc, 6 phân

Đồng bằng, cọp bị chó khi Rồng e tôm đùa cũng vì nước nông ! Vận xưa bối rối bòng bong Khắc con, sát vợ trong vòng tai ương ! Của nhà hao tổn trăm đường

Xem thêm ...
1 thước, 2 tấc, 7 phân 1 thước, 2 tấc, 7 phân

Số này xa cửa lìa nhà Một đời cơ nghiệp dựng hai ba lần Thành gia chỉ bởi một thân Dụng tâm kiên trí, phong trần chẳng lay Môn đình thay đổi mới hay

Xem thêm ...
 1 thước, 2 tấc, 8 phân 1 thước, 2 tấc, 8 phân

Kể từ vận giữa sắp lên Anh em sum hợp trở nên khí hoà Hỏi rằng người ấy sao mà Tu chi mà được cửa nhà thịnh xương ? Tự nhiên phúc lộc miên trường

Xem thêm ...
 1 thước, 2 tấc, 9 phân 1 thước, 2 tấc, 9 phân

Trời xuân trổ một nhành hoa Bị bầy ong bướm nhảng qua phá tàn Thân tình như giá với than Người ngoài, họ khác lại dan díu tình Vận xưa vất vả lênh đênh

Xem thêm ...
 1 thước, 3 tấc 1 thước, 3 tấc

Số này lộn xộn nhiều bề Cung Thê có khắc, chẳng hề sai ngoa Tuổi thơ khác họ mới qua Anh em chẳng hợp, chia nhà cùng nhau Chí cao, lạng rộng, lòng sâu

Xem thêm ...
  1 thước, 3 tấc, 1 phân 1 thước, 3 tấc, 1 phân

Năm xưa vận hãy dở dang Tới khoảng vận giữa gấm càng thêm hoa Nếu nhờ kẻ quí giúp qua Sau này lập nghiệp vinh hoa có ngày Số này độ lạng rộng thay

Xem thêm ...
Where you can buy Louis Vuitton Replica :

hermes evelyne replica fake louis vuitton tas kopen replica Louis Vuitton supreme Backpack louis vuitton backpack replica zaino louis vuitton falso replica louis vuitton hobo fake chanel wallet louis vuitton shoes replica gucci replica 1:1 replica chanel wallet louis vuitton district pm replica louis vuitton wallet replica hermes belt replica replica lv australia replica goyard replica goyard Louis Vuitton wallet replica fake lv man bag chanel backpack replica louis vuitton messenger bag replica louboutin pas cher louboutin pas cher chanel bag replica louis vuitton imitazioni hermes belt replica gucci replica replica Louis Vuitton shoes louis vuitton district pm replica Replica Fendi Backpacks borse false louis vuitton napoli replica louis vuitton wallet 1:1 replica cartier love bracelet louis vuitton tasche gefalscht kaufen replica louboutin cartier love bracelet replica Borse Louis Vuitton false dove trovarl louboutin pas cher Louis Vuitton Replica replica goyard dior tasche replica chanel imitazioni perfette van cleef replicaa replica gucci shoes cartier schmuck replica deutschland borse gucci imitazioni Louis Vuitton Taschen replica chanel shoes replica handbags replica Australia cartier love imitazione zaino louis vuitton falso

Bạn cần tìm kiếm?
Advert Advert2 Advert3
TextLink
BAO LA VẠN SỰ

Mobile: 0913 290 384  /  Email: tranngockiem57@gmail.com hoặc tuvan@phuclaithanh.com

Copyright © 2014   BaoLaVanSu. Thiết kế và phát triển bởi Bambu®