Bao La Van Su

tư vấn bao la vạn sự

Phép xem hướng nhà dùng cho các tuổi

Giáp Tý – Cung Chấn - Hải Trung Kim Giáp Tý – Cung Chấn - Hải Trung Kim

1- Chính Bắc hướng – Thiên y : chủ tiến tài, phú quý, đỗ đạt,con cháu hiếu thảo,trường thọ, vượng thành, thông minh dã (chủ giầu sang học hành tốt).

Xem thêm ...
Ất Sửu – Cung Tốn - Hải Trung Kim Ất Sửu – Cung Tốn - Hải Trung Kim

1- Chính Bắc hướng –Sinh khí : chủ tiến tài, đại vượng phú quý, lục súc ,vô sự cát giầu có phát đạt. 2- Chính Đông hướng –Diên niên : chủ tiến tài, phú quý đại vượng, cát giã (giầu sang phát đạt).

Xem thêm ...
Bính Dần – Cung Khảm – Lư Trung Hoả Bính Dần – Cung Khảm – Lư Trung Hoả

1- Chính Bắc hướng -Phục vị : chủ tiến tài - Điền trang đa vượng phú quý, xuất nhân hữu thuận (có lộc con trung hiếu, đỗ đạt mạnh khoẻ).

Xem thêm ...
 Đinh Mão – Cung Càn – Lư Trung Hoả Đinh Mão – Cung Càn – Lư Trung Hoả

1- Chính Tây hướng - Sinh khí (tốt) : phú quý đại vượng, quan lộc tăng đạo, đại cát.(Mạnh khoẻ,con cái học giỏi đỗ đạt) 1- Chính Tây hướng - Sinh khí (tốt) : phú quý đại vượng, quan lộc tăng đạo, đại cát.(Mạnh khoẻ,con cái học giỏi đỗ đạt)

Xem thêm ...
Mậu Thìn – Cung Đoài - Đại Lâm Mộc Mậu Thìn – Cung Đoài - Đại Lâm Mộc

1- Tây Bắc hướng –Sinh khí : chủ tiến tài phú quý, rhông minh, phát tài, mạnh khoẻ sang trọng, kỹ nghệ văn chương tăng đạo dã (giầu có về nghề làm văn).

Xem thêm ...
  Kỷ Tỵ - Cung Cấn - Đại Lâm Mộc Kỷ Tỵ - Cung Cấn - Đại Lâm Mộc

1- Tây Bắc hướng-Thiên y: chủ tiến tài, phú quý công danh (có tiền của có công danh),danh giá,trường thọ,thông minh, đỗ đạt.

Xem thêm ...
  Canh Ngọ - Cung Ly - Lộ Bàng Thổ Canh Ngọ - Cung Ly - Lộ Bàng Thổ

1- Chính Bắc hướng –Diên niên : chủ tiến tài, phú quý, tăng điền sản, thông minh, phát quan, mạnh khoẻ, đại vượng (giàu có phát đạt).

Xem thêm ...
 Tân Mùi – Cung Khảm - Lộ Bàng Thổ Tân Mùi – Cung Khảm - Lộ Bàng Thổ

2- Chính Đông hướng –Thiên y : chủ tiến tài, lục súc đa phú quý, đại vượng, cát lành. 3- Đông Nam hướng-Sinh khí : Nam nhiều đông ít, chủ tiến tài, phú quý , lục súc vượng (giàu có làm nên,thông minh,gia đình hạnh phúc,con cháu hiếu thảo).

Xem thêm ...
 Nhâm Thân – Cung Khôn - Kiếm Phong Kim Nhâm Thân – Cung Khôn - Kiếm Phong Kim

1- Tây Bắc hướng – Diên niên : chủ tiến tài, phú quý, đại vượng, thông minh, hiếu thảo, hạnh phúc, mạnh khoẻ, trường thọ. 2- Đông Bắc hướng –Sinh khí (tốt): Đại vượng,giàu sang,tấn tài,tấn lộc, thêm điền sản, con cháu hiếu đễ, đỗ đạt,phú quý,trường thọ.

Xem thêm ...
 Quí Dậu – Cung Chấn - Kiếm Phong Kim Quí Dậu – Cung Chấn - Kiếm Phong Kim

2- Chính Đông hướng - Phục vị : Đỗ đạt,giàu sang,phú quý,uy quyền, chủ tiến tài, vượng thành thông minh, tiến văn chương chi nhân (giầu có học hành tiến bộ,phát quan).

Xem thêm ...
 Giáp Tuất – Cung Càn – Sơn Đầu Hoả Giáp Tuất – Cung Càn – Sơn Đầu Hoả

2- Tây Bắc hướng -Phục vị (tốt) : chủ tiến tài, phúc quý, nữ nhân thủ tiết,nam nhân chung thuỷ(vợ chồng hạnh phúc hoà thuận,làm ăn phát đạt)

Xem thêm ...
 Ất Hợi – Cung Đoài – Sơn Đầu Hoả Ất Hợi – Cung Đoài – Sơn Đầu Hoả

2- Đông Bắc hướng –Diên niên : chủ tiền tài, phú quý hưng vượng, tăng nhân khẩu ,văn chương, lộc tài tiến vượng. thông minh, hạnh phúc, tăng điền sản

Xem thêm ...
  Bính Tý – Cung Cấn – Giang Hà Thuỷ Bính Tý – Cung Cấn – Giang Hà Thuỷ

2- Đông Bắc hướng -Phục vị : Hưng vượng, văn chương chi nhân (học giỏi, thông minh),mạnh khoẻ,tấn tài, đại cát,con cháu hiếu thảo.

Xem thêm ...
 Đinh Sửu – Cung Ly – Giang Hà Thuỷ Đinh Sửu – Cung Ly – Giang Hà Thuỷ

2- Chính Đông hướng –Sinh khí : tiến tài phú quý, đại vượng hảo quan tăng đạo, trường thọ, thông minh, đỗ đạt. 3- Đông Nam hướng –Thiên y : chủ tiến tài, phú quý, hưng vượng, lục hợp, tiến bảo, phát quan, đa lộc, mạnh khoẻ trường thọ, chi nhân dã.

Xem thêm ...
   Mậu Dần – Cung Khảm – Thành Đầu Thổ Mậu Dần – Cung Khảm – Thành Đầu Thổ

3- Đông Nam hướng-Sinh khí : Nam nhiều đông ít, chủ tiến tài, phú quý , lục súc vượng (giàu có làm nên,thông minh,gia đình hạnh phúc,con cháu hiếu thảo).

Xem thêm ...
 Kỷ Mão – Cung Khôn – Thành Đầu Thổ Kỷ Mão – Cung Khôn – Thành Đầu Thổ

2- Đông Bắc hướng –Sinh khí (tốt): Đại vượng,giàu sang,tấn tài,tấn lộc, thêm điền sản, con cháu hiếu đễ, đỗ đạt,phú quý,trường thọ.

Xem thêm ...
 Canh Thìn – Cung Chấn - Bạch Lạp Kim Canh Thìn – Cung Chấn - Bạch Lạp Kim

3- Đông Nam hướng – Diên niên :Phát lộc,trường thọ, chủ tiến tài, hiền lương, phú quý, vượng gia (vợ chồng giầu có hiền lành).

Xem thêm ...
  Tân Tỵ - Cung Tốn - Bạch Lạp Kim Tân Tỵ - Cung Tốn - Bạch Lạp Kim

2- Chính Đông hướng - Phục vị : Đỗ đạt,giàu sang,phú quý,uy quyền, chủ tiến tài, vượng thành thông minh, tiến văn chương chi nhân (giầu có học hành tiến bộ,phát quan).

Xem thêm ...
 Nhâm Ngọ - Cung Ly – Dương Liễu Mộc Nhâm Ngọ - Cung Ly – Dương Liễu Mộc

3- Đông Nam hướng –Thiên y : chủ tiến tài, phú quý, hưng vượng, lục hợp, tiến bảo, phát quan, đa lộc, mạnh khoẻ trường thọ, chi nhân dã.

Xem thêm ...
 Quý Mùi – Cung Càn – Dương Liễu Mộc Quý Mùi – Cung Càn – Dương Liễu Mộc

3- Đông Bắc hướng -Thiên y (tốt) : chủ tiền tài, phú quý, đại vượng cát,thông minh,mạnh khoẻ, đỗ đạt,mạnh khoẻ,giàu có,sang trọng,con cháu hiếu thảo.

Xem thêm ...
   Giáp Thân – Cung Khôn - Tuyền Trung Thuỷ Giáp Thân – Cung Khôn - Tuyền Trung Thuỷ

2- Đông Bắc hướng –Sinh khí (tốt): Đại vượng,giàu sang,tấn tài,tấn lộc, thêm điền sản, con cháu hiếu đễ, đỗ đạt,phú quý,trường thọ.

Xem thêm ...
 Ất Dậu – Cung Chấn - Tuyền Trung Thuỷ Ất Dậu – Cung Chấn - Tuyền Trung Thuỷ

3- Đông Nam hướng – Diên niên :Phát lộc,trường thọ, chủ tiến tài, hiền lương, phú quý, vượng gia (vợ chồng giầu có hiền lành).

Xem thêm ...
 Bính Tuất – Cung Tốn - Ốc Thượng Thổ Bính Tuất – Cung Tốn - Ốc Thượng Thổ

3- Đông Nam hướng – Diên niên :Phát lộc,trường thọ, chủ tiến tài, hiền lương, phú quý, vượng gia (vợ chồng giầu có hiền lành).

Xem thêm ...
 Đinh Hợi – Cung Cấn - Ốc Thượng Thổ Đinh Hợi – Cung Cấn - Ốc Thượng Thổ

3- Tây Nam hướng - Sinh khí: Chủ tiến tài lục súc đại vượng,phát quan,phát lộc, tăng đạo ,xuất quý tử (đẻ con trai có lộc tốt)

Xem thêm ...
Where you can buy Louis Vuitton Replica :

hermes evelyne replica fake louis vuitton tas kopen replica Louis Vuitton supreme Backpack louis vuitton backpack replica zaino louis vuitton falso replica louis vuitton hobo fake chanel wallet louis vuitton shoes replica gucci replica 1:1 replica chanel wallet louis vuitton district pm replica louis vuitton wallet replica hermes belt replica replica lv australia replica goyard replica goyard Louis Vuitton wallet replica fake lv man bag chanel backpack replica louis vuitton messenger bag replica louboutin pas cher louboutin pas cher chanel bag replica louis vuitton imitazioni hermes belt replica gucci replica replica Louis Vuitton shoes louis vuitton district pm replica Replica Fendi Backpacks borse false louis vuitton napoli replica louis vuitton wallet 1:1 replica cartier love bracelet louis vuitton tasche gefalscht kaufen replica louboutin cartier love bracelet replica Borse Louis Vuitton false dove trovarl louboutin pas cher Louis Vuitton Replica replica goyard dior tasche replica chanel imitazioni perfette van cleef replicaa replica gucci shoes cartier schmuck replica deutschland borse gucci imitazioni Louis Vuitton Taschen replica chanel shoes replica handbags replica Australia cartier love imitazione zaino louis vuitton falso

Bạn cần tìm kiếm?
Advert Advert2 Advert3
TextLink
BAO LA VẠN SỰ

Mobile: 0913 290 384  /  Email: tranngockiem57@gmail.com hoặc tuvan@phuclaithanh.com

Copyright © 2014   BaoLaVanSu. Thiết kế và phát triển bởi Bambu®