Bao La Van Su

tư vấn bao la vạn sự

Phép xem lập thành

PHÉP XEM BÓI PHÉP XEM BÓI

Thiên - can, Địa - chi Giáp, ất, bính, đinh, mậu, kỷ, canh, tân, nhâm, quý là 10 Thiên - can. Tý, sửu, dần, mão, thìn, tỵ, ngọ, mùi , thân, dậu, tuất, hợi là 12 Địa - chi.

Xem thêm ...
Thiên - can, Địa - chi Thiên - can, Địa - chi

Giáp, ất, bính, đinh, mậu, kỷ, canh, tân, nhâm, quý là 10 Thiên - can. Tý, sửu, dần, mão, thìn, tỵ, ngọ, mùi , thân, dậu, tuất, hợi là 12 Địa - chi.

Xem thêm ...
Can, Chi thuộc âm, dương Can, Chi thuộc âm, dương

Giáp, bính, mậu, canh, nhâm thuộc dương; ất, đinh, kỷ, tân, quý thuộc âm

Xem thêm ...
Can, Chi thuộc năm hành và bốn mùa, bốn phương Can, Chi thuộc năm hành và bốn mùa, bốn phương

Giáp, ất, thuộc Mộc, là phương Đông; bính, đinh thuộc Hoả là phương Nam; mậu, kỷ, thuộc Thổ là Trung - ương; canh

Xem thêm ...
Năm con hợp hoá năm hành Năm con hợp hoá năm hành

Giáp hợp với kỷ hoá Thổ; ất hợp với canh, hoá Kim;

Xem thêm ...
Sáu chi hợp thuộc năm hành Sáu chi hợp thuộc năm hành

Tý hợp với sửu, thuộc Thổ; dần hợp với hợi; thuộc Mộc mão hợp với tuất, thuộc Hoả; thìn hợp với dậu, thuộc Kim

Xem thêm ...
Ba cách hình Ba cách hình

Tý hình mão, mão hình tý, là cách hình vô lễ

Xem thêm ...
Mười hai tháng kiến chi Mười hai tháng kiến chi

Tháng giêng kiến Dần, tháng hai kiến Mão, tháng ba kiến Thìn

Xem thêm ...
24 khí tiết 24 khí tiết

Tháng giêng tiết Lập xuân và Vũ thuỷ; tháng hai tiết Kinh chập và Xuân phân

Xem thêm ...
Năm sắc thuộc mười hai chi và bốn mùa, bốn phương Năm sắc thuộc mười hai chi và bốn mùa, bốn phương

Sắc lam (xanh) thuộc dần, mão, thìn, mùa Xuân, phương Đông

Xem thêm ...
Năm sắc thuộc năm hành Năm sắc thuộc năm hành

Sắc Hồng thuộc Hoả (lửa); sắc Hoàng thuộc Thổ (đất); sắc Lam thuộc Mộc (cây); sắc Bạch thuộc Kim (loài kim); sắc Hắc thuộc Thuỷ (nước).

Xem thêm ...
Phép xem bói Phép xem bói

Gặp việc thình lình thì tuỳ thời gian lúc nào cũng được, bất câu nhất định; nếu việc định sẵn mà chuyên thành chọn thời gian

Xem thêm ...
Lời dặn Lời dặn

Phàm người xin bói Cốt ở lòng thành Xem đùa vô ích Cầu thật mới linh Hoạ giáng kẻ dữ Phúc cho người lành Nếu hỏi sự quấy Phật chẳng chứng minh.

Xem thêm ...
 Tránh tam tai (kỵ cất nhà và cưới gả) Tránh tam tai (kỵ cất nhà và cưới gả)

Tuổi nào gặp (tam tai) không những cất nhà không tốt mà lấy vợ cũng xấu. Đây chỉ kể năm tam tai của tuổi con trai còn tuổi con gái không có sao vì hôn nhân là phần người nam

Xem thêm ...
Tháng, ngày và giờ sát chủ Tháng, ngày và giờ sát chủ

Sang qua mười một cột cây dê nằm Tháng chạp, mười, sáu, tám, năm Rồng nặng biển băc bắt tăm ba đào Ấy ngày sát chủ trước sau Xây dựng cưới gả chủ chầu Diêm Vương

Xem thêm ...
  Ngày sát chủ (kỵ xây cất cưới gả) Ngày sát chủ (kỵ xây cất cưới gả)

Giêng rắn, hai chuột, ba dê năm Bốn mèo, sáu chó, khỉ tháng năm Tám trâu, chín ngựa, bảy heo nái Một cọp, mười gà, chạp rồng xâm

Xem thêm ...
  Bốn mùa sát chủ Bốn mùa sát chủ

Mùa Xuân sát chủ ở những ngày Ngọ ·Mùa Hạ sát chủ ở những ngày Tý

Xem thêm ...
 Mỗi tháng lại có một ngày sát chủ Mỗi tháng lại có một ngày sát chủ

Tháng 1, 5, 9 sát chủ ở các ngày Tý § Tháng 2, 8, 10 sát chủ ở các ngày Mão

Xem thêm ...
  Giờ sát chủ Giờ sát chủ

Tháng 1, 7 sát chủ tại giờ Dần Tháng 2, 8 sát chủ tại giờ Tỵ Tháng 3, 9 sát chủ tại giờ Thân

Xem thêm ...
  Ngày thọ tử (trăm sự đều kỵ) Ngày thọ tử (trăm sự đều kỵ)

Giêng chó nằm kề gối bình an 1 Bính Tý Hai rồng chấn phục núi thâm san 2 Nhâm Thìn Tân ba lợn béo chuông còn đóng 3 Tân Hợi Đinh bốn xà đeo ngọc rõ ràng

Xem thêm ...
Giờ thọ tử (trăm sự điều kỵ) Giờ thọ tử (trăm sự điều kỵ)

Thọ tử ở tại giờ Tỵ (10 - 11 giờ trưa) Dậu Thọ tử ở tại giờ Tỵ (10 - 11 giờ trưa) Thìn Thọ tử ở tại giờ Tỵ (10 - 11 giờ trưa) Tuất Thọ tử ở tại giờ Mùi (2 - 3 giờ chiều)

Xem thêm ...
  Ngày nguyệt kỵ (trăm sự đều kỵ) Ngày nguyệt kỵ (trăm sự đều kỵ)

Mồng năm, mười bốn, hai ba Làm gì cũng bại chẳng ra việc gì

Xem thêm ...
  Ngày tam nương sát Ngày tam nương sát

Thương tuần sơ tam dữ sơ thất (mồng 5 và mồng 7) ü Trung tuần thập tam, thập bát dương (13 và 18)

Xem thêm ...
Tháng xuất gia của con gái Tháng xuất gia của con gái

Phòng phu chu - kỵ với chồng Phòng thê chủ - kỵ với bản thân Phòng công cô - kỵ với cha mẹ chồng Phòng nhạc thân - kỵ với cha mẹ đẻ Nếu trai gái mồ côi thì không cần sợ tháng kỵ công cô và nhạc thân.

Xem thêm ...
Where you can buy Louis Vuitton Replica :

hermes evelyne replica fake louis vuitton tas kopen replica Louis Vuitton supreme Backpack louis vuitton backpack replica zaino louis vuitton falso replica louis vuitton hobo fake chanel wallet louis vuitton shoes replica gucci replica 1:1 replica chanel wallet louis vuitton district pm replica louis vuitton wallet replica hermes belt replica replica lv australia replica goyard replica goyard Louis Vuitton wallet replica fake lv man bag chanel backpack replica louis vuitton messenger bag replica louboutin pas cher louboutin pas cher chanel bag replica louis vuitton imitazioni hermes belt replica gucci replica replica Louis Vuitton shoes louis vuitton district pm replica Replica Fendi Backpacks borse false louis vuitton napoli replica louis vuitton wallet 1:1 replica cartier love bracelet louis vuitton tasche gefalscht kaufen replica louboutin cartier love bracelet replica Borse Louis Vuitton false dove trovarl louboutin pas cher Louis Vuitton Replica replica goyard dior tasche replica chanel imitazioni perfette van cleef replicaa replica gucci shoes cartier schmuck replica deutschland borse gucci imitazioni Louis Vuitton Taschen replica chanel shoes replica handbags replica Australia cartier love imitazione zaino louis vuitton falso

Bạn cần tìm kiếm?
Advert Advert2 Advert3
TextLink
BAO LA VẠN SỰ

Mobile: 0913 290 384  /  Email: tranngockiem57@gmail.com hoặc tuvan@phuclaithanh.com

Copyright © 2014   BaoLaVanSu. Thiết kế và phát triển bởi Bambu®