tư vấn bao la vạn sự

Phép xem lập thành

Where you can buy Louis Vuitton Replica :

hermes evelyne replica fake louis vuitton tas kopen replica Louis Vuitton supreme Backpack louis vuitton backpack replica zaino louis vuitton falso replica louis vuitton hobo fake chanel wallet louis vuitton shoes replica gucci replica 1:1 replica chanel wallet louis vuitton district pm replica louis vuitton wallet replica hermes belt replica replica lv australia replica goyard replica goyard Louis Vuitton wallet replica fake lv man bag chanel backpack replica louis vuitton messenger bag replica louboutin pas cher louboutin pas cher chanel bag replica louis vuitton imitazioni hermes belt replica gucci replica replica Louis Vuitton shoes louis vuitton district pm replica Replica Fendi Backpacks borse false louis vuitton napoli replica louis vuitton wallet 1:1 replica cartier love bracelet louis vuitton tasche gefalscht kaufen replica louboutin cartier love bracelet replica Borse Louis Vuitton false dove trovarl louboutin pas cher Louis Vuitton Replica replica goyard dior tasche replica chanel imitazioni perfette van cleef replicaa replica gucci shoes cartier schmuck replica deutschland borse gucci imitazioni Louis Vuitton Taschen replica chanel shoes replica handbags replica Australia cartier love imitazione zaino louis vuitton falso

Tháng xuất gia của con gái

Cập nhật : 05/07/2014
Phòng phu chu - kỵ với chồng Phòng thê chủ - kỵ với bản thân Phòng công cô - kỵ với cha mẹ chồng Phòng nhạc thân - kỵ với cha mẹ đẻ Nếu trai gái mồ côi thì không cần sợ tháng kỵ công cô và nhạc thân.

TÌM THÁNG TỐT XẤU CHO CON GÁI XUẤT GIA

Tháng xuất gia của con gái có 2 điều tốt là Đại lợi hoặc Tiểu lợi và có 4 điều xấu là:

          Phòng phu chu - kỵ với chồng

          Phòng thê chủ - kỵ với bản thân

Phòng công cô - kỵ với cha mẹ chồng

Phòng nhạc thân - kỵ với cha mẹ đẻ

          Nếu trai gái mồ côi thì không cần sợ tháng kỵ công cô và nhạc thân.

          Còn về tháng tiền lợi là kỵ với ông bà mai chỉ làm giúp lễ cho đủ thì không ngại gì.

BẢNG LẬP THÀNH THÁNG XUẤT GIÁ

          - Gái Tý - Ngọ Đại lợi ở tháng 6 - 12 Tiểu lợi ở 1 - 7

          - Gái tuổi Sửu - Mùi Đại lợi ở tháng 5 - 11 Tiểu lợi ở 4 - 10

- Gái tuổi Dần - Thân Đại lợi ở tháng 2 - 8 Tiểu lợi ở 3 - 6

- Gái tuổi Mẹo - Dậu Đại lợi ở tháng 1 - 7 Tiểu lợi ở 6 - 12

- Gái tuổi Thìn - Tuất Đại lợi ở tháng 4 - 10 Tiểu lợi ở 4 - 11

- Gái tuổi Tỵ - Hợi phu chủ ở tháng 3 - 9 Tiểu lợi ở 2 - 8

- Gái tuổi Tỵ - Ngọ phu chủ ở tháng 4 - 10 thê chủ ở 5 - 11

- Gái tuổi Sửu - Mùi phu chủ ở tháng 1 - 7 thê chủ ở 6 - 11

- Gái tuổi Dần - Thân phu chủ ở tháng 6 - 12 thê chủ ở 1 - 7

- Gái tuổi Mẹo - Dậu phu chủ ở tháng 3 - 9 thê chủ ở 2 - 8

- Gái tuổi Thìn - Tuất phu chủ ở tháng 2 - 8 thê chủ ở 3 - 9

- Gái tuổi Tỵ - Hợi phu chủ ở tháng 5 - 11 thê chủ ở 4 - 10

- Gái tuổi Tỵ - Ngọ Công cô ở tháng 2 - 8 nhạc thân ở 3 - 9

- Gái tuổi Sửu - Mùi Công cô ở tháng 3 - 9 nhạc thân ở 2 - 8

- Gái tuổi Dần - Thân Công cô ở tháng 4 - 10 nhạc thân ở tháng 5 - 11

- Gái tuổi Mẹo - Dậu Công cô ở tháng 5 - 11 nhạc thân ở tháng 4 - 10

- Gái tuổi Thìn - Tuất Công cô ở tháng 6 - 12 nhạc thân ở tháng 1 - 7

- Gái tuổi Tỵ - Hợi Công cô ở tháng 1 - 7 nhạc thân ở tháng 6 - 12

Tiện ích Bambu
Tin liên quan
Bạn cần tìm kiếm?
Advert Advert2 Advert3
TextLink
BAO LA VẠN SỰ

Mobile: 0913 290 384  /  Email: tranngockiem57@gmail.com hoặc tuvan@phuclaithanh.com

Copyright © 2014   BaoLaVanSu. Thiết kế và phát triển bởi Bambu®