tư vấn bao la vạn sự

Nghi thức Lễ Tang

Where you can buy Louis Vuitton Replica :

hermes evelyne replica fake louis vuitton tas kopen replica Louis Vuitton supreme Backpack louis vuitton backpack replica zaino louis vuitton falso replica louis vuitton hobo fake chanel wallet louis vuitton shoes replica gucci replica 1:1 replica chanel wallet louis vuitton district pm replica louis vuitton wallet replica hermes belt replica replica lv australia replica goyard replica goyard Louis Vuitton wallet replica fake lv man bag chanel backpack replica louis vuitton messenger bag replica louboutin pas cher louboutin pas cher chanel bag replica louis vuitton imitazioni hermes belt replica gucci replica replica Louis Vuitton shoes louis vuitton district pm replica Replica Fendi Backpacks borse false louis vuitton napoli replica louis vuitton wallet 1:1 replica cartier love bracelet louis vuitton tasche gefalscht kaufen replica louboutin cartier love bracelet replica Borse Louis Vuitton false dove trovarl louboutin pas cher Louis Vuitton Replica replica goyard dior tasche replica chanel imitazioni perfette van cleef replicaa replica gucci shoes cartier schmuck replica deutschland borse gucci imitazioni Louis Vuitton Taschen replica chanel shoes replica handbags replica Australia cartier love imitazione zaino louis vuitton falso

Đại liệm tiểu liệm

Cập nhật : 05/07/2014
Tiểu liệm đại liệm làm bằng vải hay bằng lụa, tiểu liệm đọc dài mười bốn thước ta, ngang ba đoạn mỗi đoạn sáu thước, ta dọc ngang hai bề đều xé mướn làm ba đề phòng lúc buộc.

Đại liệm tiểu liệm

Tiểu liệm đại liệm làm bằng vải hay bằng lụa, tiểu liệm đọc dài mười bốn thước ta, ngang ba đoạn mỗi đoạn sáu thước, ta dọc ngang hai bề đều xé mướn làm ba đề phòng lúc buộc.

Đại liệm thì đọc cũng thế, nhưng ngang năm đoạn mỗi đoạn nửa khổ mà không xé đầu.

Tiểu liệm một khâm, đạo liệm một khâm, mỗi chíc khâm 5 khổ và khâu giáp đường sống dài 12 thước ta. Tạ quan lót dưới áo quan thì tám khổ ngang dọc như nhau, đặt ngay can lại, chớ làm bốn khổ can dọc, e khi vội vàng khâu không kỹ mà buột chăng.

Lúc khâm liệm sắp đủ 2 tấm áp nhĩ, hai tấm lót đầu và giấy hổ khuyết (vá vào chỗ thiếu) rồi giải chiếu giữa gian nhà đặt đồ đại liệm xuống trước, bầy năm cái ngang ra đo từ đầu xuống chân chia cho đều khoảng, sau dài cái dọc lên trển rồi dải đại liệm khâm đè lên ngay cái dọc ấy hễ giải lần nào lấy bút đánh dấu cho ngay giữa rồi khâu lại cho chặt, sẽ đặt đồ tiểu liệm đè lên, đặt ba cái ngang rồi đến cái dọc rồi đến cái khâm tiểu liệm cả hai thứ đại liệm tiểu liệm khâu làm một rồi bốn bên đều cuốn lại đặt lên giường, bấy giờ tang chủ cử ai quỳ xuống trấp sự cũng quỳ xuống khấn rằng:

Xin người nhập liệm cẩn cáo

(Thỉnh nghênh nhập liệm cẩn cáo)

            Lễ một lễ đứng ngay lên, bấy giờ những người hộ việc rước người ra chỗ đồ khâm liệm, đặt cho ngay, rồi gối đầu đến hai tấm áp nhĩ rồi đặt các tấm liếp lót trên đầu dưới chân, rồi đến giấy bổ khuyết đệm vào cho thật vuông.

Đoạn rồi gập 2 bên chân tiểu liệm lại bên tả trước bên hữu sau rồi gấp đầu trước chăn lên, đầu trên chăn xuống rồi buộc đai dọc đai ngang lại.

Tiểu liệm xong rồi cứ từng lần lượt buộc, đồ đại liệm cũng thế. Liệm xong dải lót quan “tạ quan” đặt người vào cho đúng giữa bấy giờ con cháu sổ tóc đến ngày thành phục mới thôi.

Nghi thức Lễ tang

Pháp sư

TRẦN NGỌC KIỆM

Nhà ngoại cảm
Chiêm tinh gia

Tel: 0913.290.384

Homepage: www.baolavansu.comTiện ích Bambu
Tin liên quan
Bạn cần tìm kiếm?
Advert Advert2 Advert3
TextLink
BAO LA VẠN SỰ

Mobile: 0913 290 384  /  Email: tranngockiem57@gmail.com hoặc tuvan@phuclaithanh.com

Copyright © 2014   BaoLaVanSu. Thiết kế và phát triển bởi Bambu®