tư vấn bao la vạn sự

Cách tính hạn Huỳnh tuyền

Where you can buy Louis Vuitton Replica :

hermes evelyne replica fake louis vuitton tas kopen replica Louis Vuitton supreme Backpack louis vuitton backpack replica zaino louis vuitton falso replica louis vuitton hobo fake chanel wallet louis vuitton shoes replica gucci replica 1:1 replica chanel wallet louis vuitton district pm replica louis vuitton wallet replica hermes belt replica replica lv australia replica goyard replica goyard Louis Vuitton wallet replica fake lv man bag chanel backpack replica louis vuitton messenger bag replica louboutin pas cher louboutin pas cher chanel bag replica louis vuitton imitazioni hermes belt replica gucci replica replica Louis Vuitton shoes louis vuitton district pm replica Replica Fendi Backpacks borse false louis vuitton napoli replica louis vuitton wallet 1:1 replica cartier love bracelet louis vuitton tasche gefalscht kaufen replica louboutin cartier love bracelet replica Borse Louis Vuitton false dove trovarl louboutin pas cher Louis Vuitton Replica replica goyard dior tasche replica chanel imitazioni perfette van cleef replicaa replica gucci shoes cartier schmuck replica deutschland borse gucci imitazioni Louis Vuitton Taschen replica chanel shoes replica handbags replica Australia cartier love imitazione zaino louis vuitton falso

Cách tính hạn Huỳnh tuyền

Cập nhật : 05/07/2014
Cách tính hạn Huỳnh tuyền
 Các sao hạn tra bảng tính theo năm:


Nam

             

Nữ

Huỳnh tuyền

18

27

36

45

54

63

72

Toán tận

Tam kheo

19

20

28

37

46

55

64

73

Thiên tình

Ngũ mộ

21

29

30

38

47

56

65

74

Ngũ mộ

Thiên tình

22

31

39

40

48

57

66

75

Tam kheo

Toán tận

23

32

41

49

50

58

67

76

Huỳnh tuyền

Thiên la

24

33

42

51

59

60

68

77

Diêm vương

Địa võng

25

34

43

52

61

69

70

78

Địa võng

Diêm vương

26

35

44

53

62

71

79

80

Thiên la

 

Cách tính cho nam:

Vòng hạn của nam tính riêng
Huỳnh Tuyền - Tam kheo - Ngũ Mộ - Thiên tinh - Toán tận - Thiên la - Địa võng - Diêm vương.
khởi hạn 10 tại Huỳnh Tuyền, 20 tại tam kheo, hết tuổi chẵn tiếp đến tuổi lẻ.
Thí dụ : Đàn ông 58 tuổi, khởi 10 tại huỳnh Tuyền, 20 tại Tam kheo, 30 tại ngũ mộ, 40 tại Thiên tinh, 50 tại Toán tận, 51 tại Thiên La...đến 58 tại Toán tận.

Cách tính cho Nữ:
Đàn bà thì tính ngược lại, bắt đầu khởi tính từ Toán tận, đi nghịch vòng.
Thí dụ: Đàn bà 58 tuổi : khởi 10 Toán tân, 20 Thiên tinh, 30 Ngũ Mộ...50 huỳnh Tuyền, 51 Diêm vương...58 hạn Huỳnh Tuyền.

Tính chất các sao:

Huỳnh Tuyền trọng bệnh số lâm chung
Tam kheo thống nhãn thương thủ túc
Ngũ Mộ hao tài mạng bần cùng
Thiên tinh hoạch hoạ tai ách chí
Toán tận kỵ nam kỳ tất tử
Thiên la trường bệnh quỷ bôn cùng
Địa võng phi tai khẩu thiệt hung
Diêm vương kỵ nữ sản mạng vong.
Tiện ích Bambu
Tin liên quan
Bạn cần tìm kiếm?
Advert Advert2 Advert3
TextLink
BAO LA VẠN SỰ

Mobile: 0913 290 384  /  Email: tranngockiem57@gmail.com hoặc tuvan@phuclaithanh.com

Copyright © 2014   BaoLaVanSu. Thiết kế và phát triển bởi Bambu®