tư vấn bao la vạn sự

Phép tìm Mộ thất lạc

Phép xem phần mộ

Cập nhật : 05/07/2014
Nguyên là: quan cùng quách Vận là cốt nhục Thế là quần áo Vận thắt là: thân thi chẳng còn Thế thắt: ắt có tiệt tự, hoặc câu toàn phát phúc thì tả và hữu phải kẹp đầu vào nhau Ngôi tả là trưởng nam Ngôi hữu là trưởng nữ
Phép xem phần mộ
            Nguyên là: quan cùng quách

Vận là cốt nhục

Thế là quần áo

Vận thắt là: thân thi chẳng còn

Thế thắt: ắt có tiệt tự, hoặc câu toàn phát phúc thì tả và hữu phải kẹp đầu vào nhau

Ngôi tả là trưởng nam

Ngôi hữu là trưởng nữ

Nếu tả và hữu cùng khắc là: mộ chôn nơi chẳng lành

- Ở vị trí thế bên tả và hữu cùng thắt đoạn là mộ mới chôn

Chu tước có hoả, mộc đới mộc là có sự tự ải (tự tử)

Đới thuỷ là có hiềm hận gì mà gieo mình xuống sông chết.

- Thanh long mà thấp có thuỷ đới hoả là có bệnh ở gan, ở mắt, ở huyền vũ là bói toán.

Kim mà có đới hoả là chủ bị người ta kiện, hoặc bị giam giữ vì trộm cắp.

- Như thấy ở Bạch hổ có thuỷ là độc, có bệnh hẳn chết.

- Phong là: Hủi hay điên cuồng.

- Nếu thấy ở vị trí Long hổ hai bên giao nhau như đâm nhau (hay như bắn vào nhau) tức là Long hổ giao tranh, ở vị trí đó thấy có huyết như chữ là như cái thế Long hổ chẳng quay đầu vậy.

Nếu thấy có thiên hình thì đoán là mộ bị sét đánh.

Nếu thấy ở giữa vị trí tuần không (tuần không là ở chỗ giáp giới 2 cung) có thuỷ bao thí luận là. Thấy thi trong mộ đó hỗn hợp (có tạp chất lẫn vào).

Nếu thấy bên Long hổ có thuỷ châm thì đoán là có con cháu nữ giới đa dâm đẻ ngược.

Nếu thấy ở: Đông, TâyNam, Bắc phương nào có ngũ hành tương sinh thì luận là: tại ngôi mộ ấy ứng.

Nếu như có thuỷ khẩu phóng (tuôn ra) thì cứ căn cứ hai bên tả và hữu mà luận đoán.

Nếu ba nơi đổ về ấy là phát phúc, nếu có tam cấp là tam chiếu:

Trưởng, trung, thứ, đó là tam cấp

Ở Nhâm Tý và Quý Hợi là thuỷ

Ở Giáp Ất và Dần mão là mộc

Ở Bính Đinh và Tỵ ngọ là hoả

Ở Canh Thân, Tân Dậu là Kim

Ở Cấn là thổ

Ở Càn đoài là Kim

Ở Chấn tốn là mộc

Tiện ích Bambu
Tin liên quan
Bạn cần tìm kiếm?
Advert Advert2 Advert3
TextLink
BAO LA VẠN SỰ

Mobile: 0913 290 384  /  Email: tranngockiem57@gmail.com hoặc tuvan@phuclaithanh.com

Copyright © 2014   BaoLaVanSu. Thiết kế và phát triển bởi Bambu®