tư vấn bao la vạn sự

Nghi thức Lễ Tang

Nghi tiết lễ tổ điện

Cập nhật : 05/07/2014
Nghi tiết lễ tổ điện

Nghi tiết lễ tổ điện

(Đến hồi trưa lại làm lễ cúng tổ)

Tựu vị chủ tang vào đứng trước án

Cử ai con cháu đều khóc

Ai chỉ thôi khóc

Quán tẩy người chấp sự xoa rượu vào tay

Nghệ linh toạ tiền chủ tang bước lên một bước

Quỵ quỳ xuống

Phần hương chấp sự đốt hương dẫn lên

Trâm tửu

Cáo từ khấn rằng:

Nay được giờ tốt, xin rước cữu đi, nay đến lễ tổ cẩn cáo.

Lĩnh thiên chi lễ linh thời bất lưu kim phúng cữu xa thúc luân tổ cẩn cáo)

Phủ phục lễ bốn lễ

Hưng bình thân

Cử ai con cháu đều khóc

Cúc cung bái lễ bốn lễ

Hưng bình thần

Lễ tất

Nghi thức Lễ tang

Pháp sư

TRẦN NGỌC KIỆM

Nhà ngoại cảm
Chiêm tinh gia

Tel: 0913.290.384

Homepage: www.baolavansu.com

E-mail: tk_baolavansu@yahoo.com


Tiện ích Bambu
Tin liên quan
Bạn cần tìm kiếm?
Advert Advert2 Advert3
TextLink
BAO LA VẠN SỰ

Mobile: 0913 290 384  /  Email: tranngockiem57@gmail.com hoặc tuvan@phuclaithanh.com

Copyright © 2014   BaoLaVanSu. Thiết kế và phát triển bởi Bambu®