tư vấn bao la vạn sự

Nghi thức Lễ Tang

Cáo phó

Cập nhật : 05/07/2014
Người tư thưa viết giấy cáo phó báo cáo các thân bằng cố hữu của người mất biết là mất ngày nào tháng nào và định đến hôm nào rước linh cữu táng tại đâu, giấy cáo phó đại khái như sau này:

Cáo phó

Người tư thưa viết giấy cáo phó báo cáo các thân bằng cố hữu của người mất biết là mất ngày nào tháng nào và định đến hôm nào rước linh cữu táng tại đâu, giấy cáo phó đại khái như sau này:

Chúng tôi rất lấy làm đau đớn cáo phó để các quan, các cụ, các ông, các bà biết cho rằng phu quân, thân phụ nhạc phụ chúng tôi là:

Ông Trần Công Minh

Tri phủ Tri Sĩ

Hưởng thọ 100 tuổi

đã tạ thế ngày ... tháng ... năm tại tệ sá làng ... tổng ... huyện ... tỉnh ... tang gia định đưa hôm ... hồi ... giờ ... sẽ rước linh cữu an táng tại đồng bản quán.

Vị vong nhân
            Nguyễn Thị Chinh

Cô tử                Trần ...

Tế tử                Đặng ...

Tang gia đồng kính cáo

Pháp sư

TRẦN NGỌC KIỆM

Nhà ngoại cảm
Chiêm tinh gia

Tel: 0913.290.384


Tiện ích Bambu
Tin liên quan
Bạn cần tìm kiếm?
Advert Advert2 Advert3
TextLink
BAO LA VẠN SỰ

Mobile: 0913 290 384  /  Email: tranngockiem57@gmail.com hoặc tuvan@phuclaithanh.com

Copyright © 2014   BaoLaVanSu. Thiết kế và phát triển bởi Bambu®