tư vấn bao la vạn sự

Nghi thức Lễ Tang

Đồ bổ khuyết

Cập nhật : 05/07/2014
Đồ bổ khuyết thì độn giấy hay là độn bấc 1. Trẩm (gối đầu) một phiến ngang 4 tấc dài sáu tấc năm phân, dầy một tấc trên mặt để tròn một chỗ dày độ 5 phân. 2. Phủ mặt một phiến cũng bằng phiến trẩm dày một tấc.

Đồ bổ khuyết

Đồ bổ khuyết thì độn giấy hay là độn bấc

1. Trẩm (gối đầu) một phiến ngang 4 tấc dài sáu tấc năm phân, dầy một tấc trên mặt để tròn một chỗ dày độ 5 phân.

2. Phủ mặt một phiến cũng bằng phiến trẩm dày một tấc.

3. Áp nhĩ hai phiến, dài sáu tấc năm phân, dày hai tấc năm phân, cao năm tấc.

4. Lót đàu lót chân hai phiến dầy một tấc, cao năm tấc, đầu ngang chín tấc, chân ngang chín tấc, chân ngang tám tấc năm phân.

5. Đậy rốn một phiến dài một thước ba tấc, dầu trên khoái sáu tấc dầy năm phân đầu dưới khoái bốn tấc dày ba tấc năm phân.

Nghi thức Lễ tang

Pháp sư

TRẦN NGỌC KIỆM

Nhà ngoại cảm
Chiêm tinh gia

Tel: 0913.290.384

Homepage: www.baolavansu.comTiện ích Bambu
Tin liên quan
Bạn cần tìm kiếm?
Advert Advert2 Advert3
TextLink
BAO LA VẠN SỰ

Mobile: 0913 290 384  /  Email: tranngockiem57@gmail.com hoặc tuvan@phuclaithanh.com

Copyright © 2014   BaoLaVanSu. Thiết kế và phát triển bởi Bambu®