tư vấn bao la vạn sự

Nghi thức Lễ Tang

Lễ thiên - cữu ra xe du (đại dư)

Cập nhật : 05/07/2014
Lễ thiên - cữu ra xe du (đại dư)

Lễ thiên - cữu ra xe du (đại dư)

Lễ thiên cữu là lúc cữu ra đại dư thì một người chấp sự xướng lên để hành lễ.

Tự lập tang chủ đứng ra trước linh cữu

Cử ai con cháu đều khóc

Giai quỵ đều quỳ xuống

Chúc cáo từ chủ tang quỳ bên hữu khấn rằng:

Nau rước cữu ra xin mời linh bạch lên xe về cùng tiên tổ, cẩn cáo

(Kim thiên cữu tựu dư thỉnh phúng linh bạch thăng xa ngôn hoàn tổ đạo, cẩn cáo)

Phủ phục chủ tang lễ hai lễ

Hưng bình thân

Lễ tất

Bấy giờ người giúp việc bưng linh bạch lên kiệu đặt thần chủ sau hồn bạch, cất dọn linh sàng linh toạ đi rồi rước cữu đi ra xe dư.

Nghi thức Lễ tang

Pháp sư

TRẦN NGỌC KIỆM

Nhà ngoại cảm
Chiêm tinh gia

Tel: 0913.290.384

Homepage: www.baolavansu.com

E-mail: tk_baolavansu@yahoo.com


Tiện ích Bambu
Tin liên quan
Bạn cần tìm kiếm?
Advert Advert2 Advert3
TextLink
BAO LA VẠN SỰ

Mobile: 0913 290 384  /  Email: tranngockiem57@gmail.com hoặc tuvan@phuclaithanh.com

Copyright © 2014   BaoLaVanSu. Thiết kế và phát triển bởi Bambu®