tư vấn bao la vạn sự

Nghi thức Lễ Tang

Rước cữu lên đại dư

Cập nhật : 05/07/2014
Lúc rước cữu ra đại dư thì đầu cữu về đằng trước, (Hồ thượng thư dậy việc lễ, khi rước cữu để đầu về đằng trước nghĩa là từ chỗ tối ra chỗ sáng) buộc cho chặt rồi đặt nhà táng lên

Rước cữu lên đại dư

Lúc rước cữu ra đại dư thì đầu cữu về đằng trước, (Hồ thượng thư dậy việc lễ, khi rước cữu để đầu về đằng trước nghĩa là từ chỗ tối ra chỗ sáng) buộc cho chặt rồi đặt nhà táng lên, những người giúp việc bầy các lễ vật bên tả đại dư rồi chấp sự xuống:

Tựu vị, hiếu chủ vào quỳ xuống

Quỵ

Trâm tửu những người chấp sự rót rượu

Đọc chúc, đọc văn

Phần chúc hoá văn

Lễ tất

Đoạn rồi một viên chấp sự vào trước linh xa quỳ mà khấn rằng:

Xe dư đã rước đến u trạch xin mời linh bạch ra đi cẩn cáo.

(Linh xa ký giá, vãng tức u trạch xin mời linh bạch tiến hành cẩn cáo).

Bấy giờ ngắm sau ngắm trước đều đặn mà đi.

Nghi thức Lễ tang

Pháp sư

TRẦN NGỌC KIỆM

Nhà ngoại cảm
Chiêm tinh gia

Tel: 0913.290.384

Homepage: www.baolavansu.com

E-mail: tk_baolavansu@yahoo.com


Tiện ích Bambu
Tin liên quan
Bạn cần tìm kiếm?
Advert Advert2 Advert3
TextLink
BAO LA VẠN SỰ

Mobile: 0913 290 384  /  Email: tranngockiem57@gmail.com hoặc tuvan@phuclaithanh.com

Copyright © 2014   BaoLaVanSu. Thiết kế và phát triển bởi Bambu®