tư vấn bao la vạn sự

Nghi thức Lễ Tang

Tế khiển điện

Cập nhật : 05/07/2014
Sáng sớm hôm phát dẫn tế khiển điện nghĩa là tế tiễn biệt. Người chấp sự xướng: Tựu vị “vân cân như trước” Cử ai, Ai chỉ, Quán tẩy, Nguệ linh toạ tiến, Quỵ, Phần hương, Trâm tửu.

Tế khiển điện

Sáng sớm hôm phát dẫn tế khiển điện nghĩa là tế tiễn biệt.

Người chấp sự xướng:

Tựu vị “vân cân như trước”

Cử ai, Ai chỉ, Quán tẩy, Nguệ linh toạ tiến, Quỵ, Phần hương, Trâm tửu.

Cáo từ rằng: Xe dư đã rước đem đến nhà mồ, lồng thành lễ bạc, dâng giữa trung đồ, cẩn cáo (Linh cữu ký giá, tức vãng u trạch, tái trần khẩn lễ, vĩnh quyết trung đồ, cẩn cáo) (Phủ phục, Hưng bình thân, Cử ai, Cúc cung bát, Lễ tất).

Nghi thức Lễ tang

Pháp sư

TRẦN NGỌC KIỆM

Nhà ngoại cảm
Chiêm tinh gia

Tel: 0913.290.384

Homepage: www.baolavansu.com

E-mail: tk_baolavansu@yahoo.com


Tiện ích Bambu
Tin liên quan
Bạn cần tìm kiếm?
Advert Advert2 Advert3
TextLink
BAO LA VẠN SỰ

Mobile: 0913 290 384  /  Email: tranngockiem57@gmail.com hoặc tuvan@phuclaithanh.com

Copyright © 2014   BaoLaVanSu. Thiết kế và phát triển bởi Bambu®