tư vấn bao la vạn sự

Nghi thức Lễ Tang

Văn tế thần đại dư

Cập nhật : 05/07/2014
Nay có cố thần được giờ ninh thế, xe đi chung lộ, nhờ có lục thần, giây dai chắc nút, rủi bước nhẹ chân, nhờ người che chở, dẫu xa cũng gần

Văn tế thần đại dư

Phủ ... huyện ... tổng ... xã ... tế chủ mỗ ... cẩn dĩ cáo vu dư thần chi tiền viết.

Nay có cố thần được giờ ninh thế, xe đi chung lộ, nhờ có lục thần, giây dai chắc nút, rủi bước nhẹ chân, nhờ người che chở, dẫu xa cũng gần, gọi là lễ mọn, xin người làm ăn.
Thượng hưởng.

Nghi thức Lễ tang

Pháp sư

TRẦN NGỌC KIỆM

Nhà ngoại cảm
Chiêm tinh gia

Tel: 0913.290.384

Homepage: www.baolavansu.com

E-mail: tk_baolavansu@yahoo.com


Tiện ích Bambu
Tin liên quan
Bạn cần tìm kiếm?
Advert Advert2 Advert3
TextLink
BAO LA VẠN SỰ

Mobile: 0913 290 384  /  Email: tranngockiem57@gmail.com hoặc tuvan@phuclaithanh.com

Copyright © 2014   BaoLaVanSu. Thiết kế và phát triển bởi Bambu®