tư vấn bao la vạn sự

Nghi thức Lễ Tang

Văn tế trung đồ

Cập nhật : 05/07/2014
Than ôi, chín chữ cù lao, ba năm bú mớm, ơn sâu chưa giả, nghĩa nặng biết bao. Những mong mỏi tuổi bạc càng cao, sớm trưa nương tựa. Nào ngờ xe hạc vội giá, xa cách từ đây. Đau đớn thay thỏ chạy chim bay, ngao ngán nỗi gió thu mưa hạ,

Văn tế trung đồ

Than ôi, chín chữ cù lao, ba năm bú mớm, ơn sâu chưa giả, nghĩa nặng biết bao.

Những mong mỏi tuổi bạc càng cao, sớm trưa nương tựa.

Nào ngờ xe hạc vội giá, xa cách từ đây.

Đau đớn thay thỏ chạy chim bay, ngao ngán nỗi gió thu mưa hạ, âm dương chia ngả thương nhớ khôn nguôi.

Tưởng công dưỡng dục bấy nay, báo đền nghĩa cả, gọi chút kính thành từ tạ nam bắc chia tay, giữa đường sắp đặt lễ này, xin người đẳng vân giáng hạ, thượng hưởng.

Giữa đương tân khách cáo từ trở về, thì tới trước cữu ô hô vài tiếng rồi lễ hai lễ sẽ về, nếu đã táng xong (thành phần) thì lễ bốn lễ.

Nghi thức Lễ tang

Pháp sư

TRẦN NGỌC KIỆM

Nhà ngoại cảm
Chiêm tinh gia

Tel: 0913.290.384

Homepage: www.baolavansu.com

E-mail: tk_baolavansu@yahoo.com


Tiện ích Bambu
Tin liên quan
Bạn cần tìm kiếm?
Advert Advert2 Advert3
TextLink
BAO LA VẠN SỰ

Mobile: 0913 290 384  /  Email: tranngockiem57@gmail.com hoặc tuvan@phuclaithanh.com

Copyright © 2014   BaoLaVanSu. Thiết kế và phát triển bởi Bambu®