tư vấn bao la vạn sự

Nghi thức Lễ Tang

Tế thần mộ

Cập nhật : 05/07/2014
Tang xong rồi thì bầy lễ vật trước linh phần mộ mà lễ thần Hậu thổ. Người chấp sự xướng: Tựu vị vân vân như trước Cúc cung bái, Quán tẩy, Thuế cân, Nghệ hương án tiền duy, Thượng hưởng, trâm tửu

Tế thần mộ

Tang xong rồi thì bầy lễ vật trước linh phần mộ mà lễ thần Hậu thổ.

Người chấp sự xướng:

Tựu vị vân vân như trước

Cúc cung bái, Quán tẩy, Thuế cân, Nghệ hương án tiền duy, Thượng hưởng, trâm tửu

Loại tửu, chủ nhân rót rượu xuống đất

Phục trâm, chủ nhân lại rót

Hiến tửu, chấp sự rót rượu dẫn lên

Phủ phục, vân vân như trước

Bình thân, Thiểu cước, Quỵ, Độc chúc, Phủ phục, Hưng bình thân, Phần chúc, Lễ tất.

Tiện ích Bambu
Tin liên quan
Bạn cần tìm kiếm?
Advert Advert2 Advert3
TextLink
BAO LA VẠN SỰ

Mobile: 0913 290 384  /  Email: tranngockiem57@gmail.com hoặc tuvan@phuclaithanh.com

Copyright © 2014   BaoLaVanSu. Thiết kế và phát triển bởi Bambu®