tư vấn bao la vạn sự

Nghi thức Lễ Tang

Văn tế thần linh mộ

Cập nhật : 05/07/2014
Than ôi ! Sông có Hà bá, đất có Thổ thần, nay vì cố thân rời xa dương thế, chọn đây cát địa, an táng mộ phần cho người ủng hộ, rộng mở hồng ân, được yên muôn thuở

Văn tế thần linh mộ

Than ôi ! Sông có Hà bá, đất có Thổ thần, nay vì cố thân rời xa dương thế, chọn đây cát địa, an táng mộ phần cho người ủng hộ, rộng mở hồng ân, được yên muôn thuở, trọn vẹn mười phần, lâu đài mãi mãi, kết quả dần dần, tâm thành bốn lễ, rượu chuốc bốn tuần, xin người âm hưởng, xét tới lòng trần.
 Thượng hưởng.

Nghi thức Lễ tang

Pháp sư

TRẦN NGỌC KIỆM

Nhà ngoại cảm
Chiêm tinh gia

Tel: 0913.290.384

Homepage: www.baolavansu.com

E-mail: tk_baolavansu@yahoo.com


Tiện ích Bambu
Tin liên quan
Bạn cần tìm kiếm?
Advert Advert2 Advert3
TextLink
BAO LA VẠN SỰ

Mobile: 0913 290 384  /  Email: tranngockiem57@gmail.com hoặc tuvan@phuclaithanh.com

Copyright © 2014   BaoLaVanSu. Thiết kế và phát triển bởi Bambu®