tư vấn bao la vạn sự

Nghi thức Lễ Tang

Đề chủ

Cập nhật : 05/07/2014
Đề thần chủ thờ đề ở phía tây mộ Chấp sự xướng: Tự lập, Cử ai, Ai chỉ, Thuế cân, Xuất chủ, người đọc chúc mở hòm rước mộc chủ đặt lên bàn. Đề chủ, trước đề hãm trong sau đề phấn diện

Đề chủ

Đề thần chủ thờ đề ở phía tây mộ

Chấp sự xướng:

Tự lập, Cử ai, Ai chỉ,

Thuế cân, Xuất chủ, người đọc chúc mở hòm rước mộc chủ đặt lên bàn.

Đề chủ, trước đề hãm trong sau đề phấn diện.

Phủng chủ chi linh toạ, người đọc chúc bưng chủ lên linh toạ.

Thu hồn bạch, người đọc chúc cất linh bạch vào hòm để sau thần chủ.

Nghệ linh toạ tiền,

Phần hương chấp sự đốt hương dẫn lên hương án

Quỵ, trâm tửu, chấp sự quỳ xuống rót rượu

Hiến tửu dẫn rượu lên án

Hiến soạn dĩ hạ, bâng cỗ lên án

Quai quỵ con cháu mọi người đều quỳ xuống

Đọc chúc, chủ nhân bên hữu, người đọc văn bên tả

Phủ phục hưng chủ tang lễ một lễ

Bình thân phục vị lùi xuống một bước

Điểm trà, chấp sự dẫn trà lên hương án

Cử ai, con cháu đều khóc

Tế xong đâu đấy rồi thì con cháu lễ tạ quan Đề chủ hai lễ.

Nghi thức Lễ tang

Pháp sư

TRẦN NGỌC KIỆM

Nhà ngoại cảm
Chiêm tinh gia

Tel: 0913.290.384

Homepage: www.baolavansu.com

E-mail: tk_baolavansu@yahoo.com


Tiện ích Bambu
Tin liên quan
Bạn cần tìm kiếm?
Advert Advert2 Advert3
TextLink
BAO LA VẠN SỰ

Mobile: 0913 290 384  /  Email: tranngockiem57@gmail.com hoặc tuvan@phuclaithanh.com

Copyright © 2014   BaoLaVanSu. Thiết kế và phát triển bởi Bambu®