tư vấn bao la vạn sự

Nghi thức Lễ Tang

Văn tế Đề chủ

Cập nhật : 05/07/2014
Than ôi ! giăng giãi đầu non, bóng in mặt bể, kể cha mẹ cách xa trần thế, lòng con mơ tưởng như còn nhân nay mộ đắp đã an

Văn tế Đề chủ

Than ôi ! giăng giãi đầu non, bóng in mặt bể, kể cha mẹ cách xa trần thế, lòng con mơ tưởng như còn nhân nay mộ đắp đã an, tủi trong vô ký nhuận bút chủ để mục vị nghinh phụng thần hôn, dám xin linh sảng chi tôn ngàn thu yên nghỉ, gọi chút báo đền hiếu nghĩa một chút lòng son.

Thượng hưởng.

Nghi thức Lễ tang

Pháp sư

TRẦN NGỌC KIỆM

Nhà ngoại cảm
Chiêm tinh gia

Tel: 0913.290.384

Homepage: www.baolavansu.com

E-mail: tk_baolavansu@yahoo.com


Tiện ích Bambu
Tin liên quan
Bạn cần tìm kiếm?
Advert Advert2 Advert3
TextLink
BAO LA VẠN SỰ

Mobile: 0913 290 384  /  Email: tranngockiem57@gmail.com hoặc tuvan@phuclaithanh.com

Copyright © 2014   BaoLaVanSu. Thiết kế và phát triển bởi Bambu®