tư vấn bao la vạn sự

Nghi thức Lễ Tang

Văn tế thành phần

Cập nhật : 05/07/2014
Than ôi ! Sương xa cây đổ, mây phủ mù che, hỡi thiên công sao khéo khắt khe, cho cuộc thế ai ngờ ra thế, nhớ công cha mẹ giọt lệ đầm đìa, đường đi chẳng thấy lối về, sóng vỗ cam làm dâu bể

Văn tế thành phần

            Than ôi ! Sương xa cây đổ, mây phủ mù che, hỡi thiên công sao khéo khắt khe, cho cuộc thế ai ngờ ra thế, nhớ công cha mẹ giọt lệ đầm đìa, đường đi chẳng thấy lối về, sóng vỗ cam làm dâu bể, thôi từ đây dẫu thể phách đã về miền Bắc lý, nhưng linh hồn còn tỉnh giấc Nam khê (kha, thôi vời trông chín từng mây phủ, ba thước đất đê, cảnh tình lai láng, thương nhớ thảm thê, nhân nay phần mộ vẹn vẽ, công việc êm đẹp mọi bề, suối vàng có biết ngàn thu đừng mê, gọi là lòng thành lễ bạc đãi tỏ lòng quê).

Tế xong rước về, lúc về thì tang chủ đi dật lùi đằng trước linh xa, con cháu theo sau, về đến nhà rồi thì viên chấp sự quỳ bên cạnh linh xa mà xướng rằng:

Xin rước thần chủ vời linh bạch vào linh toạ cẩn cáo. (Thỉnh nghênh thần chủ linh bạch nhập linh toạ cẩn cáo).

Bấy giờ người hộ việc rước vào rồi theo nghi tiết mà làm lễ phản khốc, nếu không tế thì các con vào khóc một lúc lâu lễ yên vị tất lễ rồi sửa soạn tế ngự.

Nghi thức Lễ tang

Pháp sư

TRẦN NGỌC KIỆM

Nhà ngoại cảm
Chiêm tinh gia

Tel: 0913.290.384

Homepage: www.baolavansu.com

E-mail: tk_baolavansu@yahoo.com


Tiện ích Bambu
Tin liên quan
Bạn cần tìm kiếm?
Advert Advert2 Advert3
TextLink
BAO LA VẠN SỰ

Mobile: 0913 290 384  /  Email: tranngockiem57@gmail.com hoặc tuvan@phuclaithanh.com

Copyright © 2014   BaoLaVanSu. Thiết kế và phát triển bởi Bambu®