tư vấn bao la vạn sự

Nghi thức Lễ Tang

Văn lễ tốt khốc

Cập nhật : 05/07/2014
Than ôi, gió thổi mây bay, được ngày an táng, dám xin linh sảng, tốt khốc lễ bầy, suối vàng có hay, xin người chứng dám, thượng hưởng.

Văn lễ tốt khốc

            Than ôi, gió thổi mây bay, được ngày an táng, dám xin linh sảng, tốt khốc lễ bầy, suối vàng có hay, xin người chứng dám,
Thượng hưởng.

Nghi thức Lễ tang

Pháp sư

TRẦN NGỌC KIỆM

Nhà ngoại cảm
Chiêm tinh gia

Tel: 0913.290.384

Homepage: www.baolavansu.com

E-mail: tk_baolavansu@yahoo.com


Tiện ích Bambu
Tin liên quan
Bạn cần tìm kiếm?
Advert Advert2 Advert3
TextLink
BAO LA VẠN SỰ

Mobile: 0913 290 384  /  Email: tranngockiem57@gmail.com hoặc tuvan@phuclaithanh.com

Copyright © 2014   BaoLaVanSu. Thiết kế và phát triển bởi Bambu®