tư vấn bao la vạn sự

Nghi thức Lễ Tang

Lối làm văn tế

Cập nhật : 05/07/2014
Lối làm văn tế

Lối làm văn tế

Người mất con để trong nhà, cha thì viết:

“Cố phu trần - quý công huý .... hiệu ... phủ Quân”

Mẹ thì viết:

“Cố mẫu Trần môn chính thất Nguyễn Thị Hang .... huý hiệu ... nhu nhân”.

Khi chôn rồi (thành phần) cha thì viết hay khấn (hiển khảo ...) mẹ thì viết hay khấn là (hiển tỷ ...) nếu cha mất mẹ còn thì xưng là cô tử, mẹ mất cha còn thì mình là ai tử, cha mẹ mất cả rồi thì xưng mình là cô ai tử.

Nếu cha mất mẹ còn thì khấn rằng:

Ai tử mỗ đảng cung thừa phu mịnh không nên sưn họ tên cha.

Néu chồng tế vợ thì xưng là ái phu mỗ tính danh cùng với các ai tử tên mỗ ... tên mỗ ... chồng đứng trên con đứng dưới mà lễ, còn những người dưới cứ lần lượt mà đứng lễ. Tế ngày giỗ thời con hoặc cháu sưng là tự tử hay tự tôn chức không được xưng hiếu tử.

Nghi thức Lễ tang

Pháp sư

TRẦN NGỌC KIỆM

Nhà ngoại cảm
Chiêm tinh gia

Tel: 0913.290.384

Homepage: www.baolavansu.comTiện ích Bambu
Tin liên quan
Bạn cần tìm kiếm?
Advert Advert2 Advert3
TextLink
BAO LA VẠN SỰ

Mobile: 0913 290 384  /  Email: tranngockiem57@gmail.com hoặc tuvan@phuclaithanh.com

Copyright © 2014   BaoLaVanSu. Thiết kế và phát triển bởi Bambu®