tư vấn bao la vạn sự

Nghi thức Lễ Tang

Nghi tiết thiết linh toạ

Cập nhật : 05/07/2014
Lập linh toạ là phép bày đồ tế lễ trước từ đường hay linh cữu. Tế thì có hai người thông xướng, người Đông xướng và người Tây xướng, lúc lễ vật sắp đủ rồi thì người đứng bên Đông (Đông xướng) xướng rằng:

Nghi tiết thiết linh toạ

Lập linh toạ là phép bày đồ tế lễ trước từ đường hay linh cữu.

Tế thì có hai người thông xướng, người Đông xướng và người Tây xướng, lúc lễ vật sắp đủ rồi thì người đứng bên Đông (Đông xướng) xướng rằng:

Tự lập, tang chủ vào đứng trước linh toạ rồi giai gái cứ lần lượt sắp hàng cùng vào người trở nhiều (trọng phục) đứng trước người trở ít (khinh phục) đứng sau.

Người Đông xướng xướng:

Cử ai (con cháu đều khóc)

Quán tẩy (những người hộ lễ đều thò tay vào trân đựng rượu xoa tay).

Thuế cân (lấy khăn lau tay rồi cứ người Đông xướng xướng thế nào thì những người hộ lễ nghe mà hành lễ)

Nghệ tinh toạ tiền (chủ tang vào đứng trước linh toạ)

Quỵ (chủ tang quỳ xuống)

Phần hương (những người chấp sự châm hương đứng ra hai bên rồi bước một dần lên linh toạ rồi cắm vào bình)

Phủ phục (chủ tang lễ xuống)

Hưng bình thân (chủ tang đứng ngay lên)

Trâm tửu (những người chấp sự rót rượu vào đai)

Rượu tửu (bưng lên dâng đặt linh toạ)

Ai chỉ (con cháu thôi khóc)

Giai quy (chủ tang quỳ xuống bên hữu, người đọc văn quỳ bên tả, đọc văn đều im mà nghe)

Phủ phục (chủ tang lễ xuống)

Hưng bình dân (chủ tang đứng lên)

Cử ai (con cháu lại khóc)

Cúc cung bái (con cháu đều lễ xuống hai lễ mà thôi)

Điểm trà (những người chấp sự chuyển chè bước một dẫn lên linh toạ)

Phần cáo văn (người đọc văn hoá văn)

Lễ tất (lễ xong)

Nghi thức Lễ tang

Pháp sư

TRẦN NGỌC KIỆM

Nhà ngoại cảm
Chiêm tinh gia

Tel: 0913.290.384

Homepage: www.baolavansu.com



Tiện ích Bambu
Tin liên quan
Bạn cần tìm kiếm?
Advert Advert2 Advert3
TextLink
BAO LA VẠN SỰ

Mobile: 0913 290 384  /  Email: tranngockiem57@gmail.com hoặc tuvan@phuclaithanh.com

Copyright © 2014   BaoLaVanSu. Thiết kế và phát triển bởi Bambu®