tư vấn bao la vạn sự

Nghi thức Lễ Tang

Áo chở của con giai (Nam khôi phục)

Cập nhật : 05/07/2014
Con giai để cho cha mẹ áo mặc khâu đường sống ra ngoài xiêm thì khâu đường sống vào trong. Đầu đội ngũ gai. Lưng thắt đai rơm buộc giải. Áo may hai bức dài bốn thước bốn phân, tay áo hai bên dài bằng người.

Áo chở của con giai (Nam khôi phục)

Con giai để cho cha mẹ áo mặc khâu đường sống ra ngoài xiêm thì khâu đường sống vào trong.

Đầu đội ngũ gai.

Lưng thắt đai rơm buộc giải.

Áo may hai bức dài bốn thước bốn phân, tay áo hai bên dài bằng người.

Thích (2 vai có 2 miếng vải) dài một thước sáu tấc rộng tám tấc.

Phụ bản dài một thước tám tấc đính vào giữa lưng giáp hai bên đường sống bỏ thõng xuống.

Xiêm khâu tiếp bẩy lúc.

Trống gậy cha thì chống gậy tre, chọn mâm đốt lấy nghĩa cha lượng như giới “tre đòn” mẹ thì chống gậy bằng gỗ vông mà đẽo trên tròn dưới vuông lấy nghĩa mẹ lượng với đất “đất vuông” cứ nửa người trở xuống trông mới hợp lễ. Lại phải đổi giầy bằng đơm nữa chữ gọi là (ma miết).

Nghi thức Lễ tang

Pháp sư

TRẦN NGỌC KIỆM

Nhà ngoại cảm
Chiêm tinh gia

Tel: 0913.290.384

Homepage: www.baolavansu.comTiện ích Bambu
Tin liên quan
Bạn cần tìm kiếm?
Advert Advert2 Advert3
TextLink
BAO LA VẠN SỰ

Mobile: 0913 290 384  /  Email: tranngockiem57@gmail.com hoặc tuvan@phuclaithanh.com

Copyright © 2014   BaoLaVanSu. Thiết kế và phát triển bởi Bambu®