tư vấn bao la vạn sự

Nghi Lễ dâng hương & Sớ, Biểu, Trạng, Điệp, Khoán..

SỚ GIẢI OAN BẠT ĐỘ ( Chuẩn Đề thùy phạm )

Cập nhật : 05/07/2014
Phục nguyện : Diệu lực đề huề năng nhơn chẩn bạt trần lao , bải thích mê vân tán nhi huệ nhật cao huyền
 SỚ GIẢI OAN BẠT ĐỘ

( Chuẩn Đề thùy phạm )

 

Phục dĩ .

Chuẩn Đề thùy phạm, tiểu yếu khí phân nhi cực tế quần sinh , ĐịaTạng năng nhơn , trượng bí ngữ nhi chứng khai khổ thú , phủ trần quỳ khổn , ngưỡng đạt liên đài , 
Sớ vị : Việt Nam Quốc : ……
Phụng Phật tu hương phúng kinh ………. 

Thiết niệm : Càn khai khôn hạp , cán toàn diệu lý nam khuy , âm thảm dương thư , thiện ác duy nhân tự chiêu . Hoặc hệ tiền sinh nghiệp chướng , nan ly oan trái chi sở triền , hoặc nhân tự kỷ khiên vưu , dĩ trí hồn oanh ư thử lụy , hoặc lâm pháo đạn , hoặc bị đao binh . Trượng bằng Phật pháp dĩ siêu thăng , toàn lại kinh văn nhi giải thoát . Tư giả thần duy…….. nguyệt tiết giới ……. Thiên đàn khai …….. trú dạ , Phổ độ chư hương hồn , Phúng tụng Phật kinh gia trì ………… thần chú , xiển dương pháp sự , triệu khải hoa đàn tế độ trầm luân kỳ siêu khổ hải , vu kim công đức lưởng lợi tồn vong . Kim tắc pháp đàn thành tựu khoa phạm phu tuyên , cẩn cụ sớ văn hòa nam bái bạch .
- Nam Mô Đại Thánh Giác Hoa Định Tự Tại Vương Như Lai Chứng Minh .
- Nam Mô Đại Bi Linh Cảm Ứng Quán Thế Âm Bồ Tát chứng minh .
- Nam Mô Đại Thánh Chuẩn Đề Vương bồ tát Chứng minh .
- Nam Mô Đại Nguyện Địa Tạng Vương bồ tát Chứng minh .
Diên phụng : Tam thừa thượng Thánh , tứ phủ vương quan , Thập Điện từ vương , minh dương liệt Thánh , Tả Hữu trợ giáo , giải oan bạt độ chủ giả , đồng thùy tiếp độ , cọng chứng vãng sinh .
Phục nguyện : Diệu lực đề huề năng nhơn chẩn bạt trần lao , bải thích mê vân tán nhi huệ nhật cao huyền , nghiệp võng quyên trừ ái hà yết nhi tâm châu độc diệu , huệ kiếm đoạn oan khiên giai thoái nát , kim thằng huệ vong giả tận siêu thăng , hiện thế lục thân quân triêm ngũ Phúc . Ngưỡng lại Phật ân chứng minh . Cẩn sớ.
Phật lịch … Tuế thứ … niên , nguyệt , nhật , thời.
Đệ tử chúng đẳng hòa nam thượng sớ

Tiện ích Bambu
Tin liên quan
Bạn cần tìm kiếm?
Advert Advert2 Advert3
TextLink
BAO LA VẠN SỰ

Mobile: 0913 290 384  /  Email: tranngockiem57@gmail.com hoặc tuvan@phuclaithanh.com

Copyright © 2014   BaoLaVanSu. Thiết kế và phát triển bởi Bambu®