tư vấn bao la vạn sự

Nghi Lễ dâng hương & Sớ, Biểu, Trạng, Điệp, Khoán..

SỚ CÚNG LỄ CẦU NGƯ ( Thiên Địa Thủy Phủ )

Cập nhật : 05/07/2014
Thiên địa thủy phủ chức chưởng thập phương , ngũ hồ bát hải Long Vương , đồng lai ngự tọa
 SỚ CÚNG LỄ CẦU NGƯ
( Thiên Địa Thủy Phủ )

Phục vị .

Thiên địa thủy phủ chức chưởng thập phương , ngũ hồ bát hải Long Vương , đồng lai ngự tọa .
Sớ vị . Việt Nam Quốc ……….. gia cư phủ lịch đơn thành , ngưỡng can Thần thính tình chỉ kỳ vi . Ngôn niệm : Viên bằng khoa pháp chi nghi nguyện bảo bình an chi Phúc . Quyên thủ bản nguyệt cát nhật thỉnh mạng ……..Tựu vu tam giang thủy diện xứ , tu thiết lễ cầu ngư cầu tài cầu an nhất diên , tam hiến pháp sự như thức tuyên hành , sở hữu phỉ nghi dụng thân thượng hiến .
Cung Thỉnh : Thiên Phủ Thiên Hoàng Đại Đế , Địa Phủ Tổ Hoàng Đại Đế , Thủy Phủ Phù Tang Đại Đế , Chúa Phủ Động Đình Bắc Hải Đế Quân , Ngũ Lang Thái Tử Ngũ Vị Long Vương , Tam vị Phụ Quốc Tiên Sinh Tôn Thần , Khâm Cung Tử vi Thủy Giới Tiên Nương , Thượng Sơn Vân Động Thủy Phong Thần Nữ tiên Nương , Khổng Lộ giác Hải Nhị Vị Tiên Thần , Bà Kỳ tiên Nương Hồng Nương tiên Nữ Long vương tiên nữ Phu nhân , Thái Tử Cậu Tài Cậu Quý Nhị Vị Tôn Ông , Ngũ Phương Kim Mộc Thủy hỏa Thổ Ngũ Hành Tiên Nương , Thủy Tề Thủy Triều Thủy tộc Phu Nhân , Kim Niên Hành Khiển Hành binh Tôn Thần , Đương Cảnh Thổ Địa Chánh Thần , Ngũ Phương Hà Bá Thủy Quan , Âm Binh Bộ Hạ Liệt vị . Phổ cập Thủy Phủ tử lâm tả hữu giang biên sơn xuyên hà hải , thương vong nam nữ thập loại cô hồn liệt vị , đồng thùy chiếu giám .
Phục nguyện : Thánh hồ tại thượng nhân đạo tại kỳ trung , bất tri cát hung hà do vị biến , chánh tư thủy phủ chức chưởng ngư hà , dương dương tại thượng trạc trạc khuyết linh , nguyện tín chủ thiên thu bất tuyệt , vạn tuế thanh ninh tứ thời thạnh lợi , tài lộc tấn đa gia trung khang thái , trưởng ấu bình an , Cẩn sớ .

Tuế thứ ……..niên …….. nguyệt …….. nhật , thời .
Đệ tử chúng đẳng hòa nam thượng sớ .


Tiện ích Bambu
Tin liên quan
Bạn cần tìm kiếm?
Advert Advert2 Advert3
TextLink
BAO LA VẠN SỰ

Mobile: 0913 290 384  /  Email: tranngockiem57@gmail.com hoặc tuvan@phuclaithanh.com

Copyright © 2014   BaoLaVanSu. Thiết kế và phát triển bởi Bambu®