tư vấn bao la vạn sự

Nghi Lễ dâng hương & Sớ, Biểu, Trạng, Điệp, Khoán..

SỚ CÚNG BÀ BẢN MẠNG ( Phương phi tiên nữ )

Cập nhật : 05/07/2014
Thị tùng bộ hạ nhất thiết oai linh , đồng thùy chiếu giám cọng giáng cát tường . Phục nguyện : Thánh đức nguy nguy
 SỚ CÚNG BÀ BẢN MẠNG

( Phương phi tiên nữ )

Phục dĩ .

Phương phi tiên nữ phổ đại thiên sa giới chi oai linh , yểu điệu tư dung biến sát trần Ta Bà nhi hiển hiện .
Sớ vị .

Việt Nam Quốc …………………… gia cư phụng Phật Thánh thượng hương hiến cúng …..
Thánh đức oai quang phủ thùy chiếu giám , Ngôn niệm : Sinh phùng quý thế hạnh hoạch thắng nhơn , cảm an tường mỗi lại ư càn khôn hà dật lạc thường gia ư Tiên Thánh , tư giả bản nguyệt cát nhật liệt trần hương hoa đăng trà phẩm cúng . Kim tắc cẩn cụ sớ văn hòa nam bái tấu .
- Tây Cung Vương Mẫu Bản Mạng Thánh Đức Tiên Bà chiếu giám . Bản mạng thai sinh ….. tuế .
- Kim Đồng Ngọc Nữ Liệt Vị Nương Nương . Chiêu Tài Tiếp Lộc Liệt Vị Nương Nương .
Thị tùng bộ hạ nhất thiết oai linh , đồng thùy chiếu giám cọng giáng cát tường .
Phục nguyện : Thánh đức nguy nguy , Tiên cung đảng đảng , tỷ đệ tử dĩ bình an hộ toàn gia nhi khang thái , tứ thời lợi lạc an cường bát tiết phong doanh đại niệm .
Ngưỡng lại : Thánh Bà liệt vị phò trì chi đại lực dã . Cẩn sớ .

Tuế thứ …………niên …………..nguyệt ………….nhật , thời .
Đệ tử chúng đẳng hòa nam thượng sớ .


Tiện ích Bambu
Tin liên quan
Bạn cần tìm kiếm?
Advert Advert2 Advert3
TextLink
BAO LA VẠN SỰ

Mobile: 0913 290 384  /  Email: tranngockiem57@gmail.com hoặc tuvan@phuclaithanh.com

Copyright © 2014   BaoLaVanSu. Thiết kế và phát triển bởi Bambu®