tư vấn bao la vạn sự

Nghi Lễ dâng hương & Sớ, Biểu, Trạng, Điệp, Khoán..

ĐIỆP VU LAN (Tư Độ Vãng Sinh)

Cập nhật : 05/07/2014
Tình hoài sương lộ, vong thiết vân nghê, nguyện bằng Phật lực dĩ thù ân, toàn lại kinh văn nhi báo bản
 ĐIỆP VU LAN

 (Tư Độ Vãng Sinh)

Tư Độ Vãng Sinh. Vị điệp tiến sự.
Tư cứ: Việt Nam Quốc ....... gia cư phụng 
Phật tu hương phúng kinh Trung Nguyên Vu lan Thắng Hội truy tiến tiên linh kỳ âm siêu dương thái sự....
THIẾT NIỆM:
Tình hoài sương lộ, vong thiết vân nghê, nguyện bằng Phật lực dĩ thù ân, toàn lại kinh văn nhi báo bản. Tư giả thần phùng mạnh nguyệt, tiết thuộc thu thiên, nãi Đại Quan xá tội chi kỳ, y Tôn Giả độ thân chi nhật. Do thị kiền trượng thiền hoà, tuyên dương pháp sự, phúng tụng Đại thừa pháp bảo tôn kinh, gia trì Vãng Sinh Tịnh Độ Thần Chú, tập thử thiện nhân, kỳ cầu siêu độ. Kim tắc nghi diên tứ thiết, pháp sự tuyên dương, thượng kỳ tiên linh sảng dĩ lai lâm, thọ tư pháp vị, thính kinh công nhi tự tại, mặc chứng chơn thừa.
Tu chí điệp giả.
HỮU ĐIỆP TIẾN
Phụng vị tiên linh án tiền giám nạp.
Tuế thứ ………….niên ….nguyệt ……………nhật , thời. Thỉnh tiến điệp.

Tiện ích Bambu
Tin liên quan
Bạn cần tìm kiếm?
Advert Advert2 Advert3
TextLink
BAO LA VẠN SỰ

Mobile: 0913 290 384  /  Email: tranngockiem57@gmail.com hoặc tuvan@phuclaithanh.com

Copyright © 2014   BaoLaVanSu. Thiết kế và phát triển bởi Bambu®