tư vấn bao la vạn sự

Nghi Lễ dâng hương & Sớ, Biểu, Trạng, Điệp, Khoán..

Điệp quan Lễ nhập trạch

Cập nhật : 05/07/2014
Tam giới cờ an pháp đàn kim cứ Việt Nam quốc Thượng phụng Phật cúng dàng Kim thần Ngôn niệm hành niên vận trị quản cai tuế nguyệt


ĐIỆP THIÊN QUAN LỄ NHẬP TRẠCH

 

          Tam giới cờ an pháp đàn kim cứ

Việt Nam quốc

Thượng phụng

Phật cúng dàng Kim thần

Ngôn niệm hành niên vận trị quản cai tuế nguyệt thống lãnh bộ binh thủ ngự nhật thời thiện ác hộ nhân hộ vật trinh tường đắc lộc đắc tài

Cát khánh giới đương. Tiết cát nhật lương thời túc thỉnh. Lưu tựu vu. Xứ tu thiết

Nhi giới cờ an pháp đàn nhất diên đồng viên nhi tán kim tắc

Pháp diên dĩ biện khoa phạm quan hành cẩn cụ điệp thượng

Hữu điệp thượng

Tam giới chúa ôn thiên phù đại đế

Ngọc bệ hạ

Đương niên Vương hành khiển chí đức tôn thần

Toạ hạ

Đương cảnh thành hoàng bản thổ tối linh đại vương

Từ hạ

Ngũ phương ôn bộ đạo lộ linh quan.Vị tiền phục nguyện

Tường tiền sự lý giám nạp ngung trụng tiêu trừ hạn ách vu địa phương tăng tứ trinh tường vu môn nội lương phong giải đống phúc như

Nhật nguyệt dĩ phương thăng hải ốc trù thiêm thọ tỷ thái công nhị tịnh mậu lai tư hữu khang hồi hậu vô ngu toàn phục

Thần tốc hoả liên phụng hành cố điệp

Tuế thứ niên nguyệt nhật thời điệp

Thích Ca Như Lai Di giáo đệ tử phần Phụng hành

 


Tiện ích Bambu
Tin liên quan
Bạn cần tìm kiếm?
Advert Advert2 Advert3
TextLink
BAO LA VẠN SỰ

Mobile: 0913 290 384  /  Email: tranngockiem57@gmail.com hoặc tuvan@phuclaithanh.com

Copyright © 2014   BaoLaVanSu. Thiết kế và phát triển bởi Bambu®