tư vấn bao la vạn sự

Nghi Lễ dâng hương & Sớ, Biểu, Trạng, Điệp, Khoán..

Sớ cầu Phúc thọ

Cập nhật : 05/07/2014
Tiến lễ cờ an giải nhất thiết chi tai ương cờ vạn ban chi cát khánh do thị kim nguyệt cai nhật Tu thiết kim ngân hương hoa lễ vật tịnh cúng phu trần cụ hữu sớ văn kiền thân

Sớ cầu Phúc thọ

          Phục dĩ

Phúc thọ khang ninh nãi nhân tâm chi cờ nguyện tai ương hạn ách bằng

Thánh lực dĩ giải trừ nhất niệm chí thành thập phương cảm cách viên hữu

Việt Nam quốc

Thượng phụng

Phật thánh hiến cúng lệnh tiết

Tiến lễ

Giải hạn tống ách trừ tai tại cờ gia nội bình an nhân khang vật thịnh duyên sinh trường thọ kim thần

Tín chủ

Ngọc bệ phủ dáng phàm tâm ngôn niệm thần đẳng sinh cư dương thế số hệ

Thiên cung hạ càn khôn phủ tái chi ân cảm

Phật thánh khuông phù chi đức tư phùng lệnh tiết

Tiến lễ cờ an giải nhất thiết chi tai ương cờ vạn ban chi cát khánh do thị kim nguyệt cai nhật

Tu thiết kim ngân hương hoa lễ vật tịnh cúng phu trần cụ hữu sớ văn kiền thân

Thượng tấu

Cung duy

Nam vô thập phương tam bảo chư đại bồ tát

Kim liên toạ hạ

Tam giới thiên chúa tứ phủ vạn linh công đồng đại đứ

Ngọc bệ hạ

Tam toà vương mẫu ngũ vị hồang thái tử vương quan khâm sai công chúa

Cung quyết hạ

Bản điện phụng tự nhất thiết uy linh

Vị tiền cúng vọng

Hồng từ

Động thuỷ

Chiếu dám

Phục nguyện

Đức đại khuông phù ân hoằng tế độ giáng phúc lưu an trừ tai xá quá tỉ thần đẳng gia môn hanh thái bản mệnh bình an tam tai bát nạm sử

Vô xâm phạm chi ngu bách phúc thiên tường thường hưởng thọ khang chi khánh nhất thiết sớ cầu vạn ban như ý đãn thần hạ tình vô nhậm

Khích thiết bình dinh chi chí cẩn sở

Thiên vận niên nguyệt

 

Tiện ích Bambu
Tin liên quan
Bạn cần tìm kiếm?
Advert Advert2 Advert3
TextLink
BAO LA VẠN SỰ

Mobile: 0913 290 384  /  Email: tranngockiem57@gmail.com hoặc tuvan@phuclaithanh.com

Copyright © 2014   BaoLaVanSu. Thiết kế và phát triển bởi Bambu®