tư vấn bao la vạn sự

Nghi Lễ dâng hương & Sớ, Biểu, Trạng, Điệp, Khoán..

Sớ Nhất tâm

Cập nhật : 05/07/2014
Phật thánh chứng minh thần tiên bảo hộ ly thần đẳng thân cung khang thái gia nội bình an tam tà bát nạm sư vô xâm phạm chi ngu bách

Sớ Nhất tâm

Phục dĩ

Nhất tâm bái đảo cảm thông

Phật thánh chứng minh thốn niệm cẩn trần ngưỡng đạt tôn nhan động giám khoản cầu khang thái tu phục

Cao minh viên hữu

Việt Nam quốc

Thượng phụng

Phật thánh hiến cúng đương thiên tiến lễ

Giải hạn trừ tà kỳ an tăng diên thọ sự kim thần

Tín chủ

Ngôn niệm thần đẳng sinh cư dương giới số hệ

Tiên cung hà

Càn khôn phú tái chi ân cảnh phật

Thánh khuông phù chi đức tư giáng lệnh tiết tiến lễ

Kỳ an giải nhất thiết chi

Tai ương nhạ hà sa chi cát do thị kim nguyệt cát nhật dư thiết kim ngân hương tịnh cúng phó thần cụ hữu sở văn kiển nhân

Thượng tấu cung duy

Nam vô cứu khổ cứu nạn linh cảm quan thế âm bồ tát

Tam giới tiên chư tứ phủ vạn linh cộng đồng thánh đế

Ngọc bệ hạ

Thiên địa thuỷ tiên tam toà vương mẫu ngũ vị hoàng thái tử vương cung chư ban khâm sai công chúa

Cung khuyết hạ

Tả hữu thị vệ nhất thiết liệt vị uy linh ngũ hổ thần tướng

Vị tiền cung vọng

Thánh từ

Doãn kim

Sớ tấu

Phục nguyện

Phật thánh chứng minh thần tiên bảo hộ ly thần đẳng thân cung khang thái gia nội bình an tam tà bát nạm sư vô xâm phạm chi ngu bách

Phúc vu tường thường hưởng thọ khang chi khương tài như xuyên chi lộc tự vân lai nhất thiết sở cầu vạn ban như ý đãn thần hạ tình

Vô nhậm kích thiết bình doanh chi chi cẩn sớ

Thiên vận niên nguyệt

 


Tiện ích Bambu
Tin liên quan
Bạn cần tìm kiếm?
Advert Advert2 Advert3
TextLink
BAO LA VẠN SỰ

Mobile: 0913 290 384  /  Email: tranngockiem57@gmail.com hoặc tuvan@phuclaithanh.com

Copyright © 2014   BaoLaVanSu. Thiết kế và phát triển bởi Bambu®